Norge

Avinor Flysikring kutter opp mot 40 stillinger

Avinor Flysikring varsler nedbemanning. Stillingskuttet vil i all hovedsak skje ved selskapets hovedkontor i Oslo.

Ansatte i Avinor Flysikring fikk en dårlig nyhet til jul. 30–40 prosent av stillingene ved hovedkontoret i Oslo skal fjernes.
  • Frode Sætran
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Prosentvis er det snakk om 30 prosent i Oslo, noe som ifølge ledelsen betyr at 30–40 stillinger blir fjernet.

Avinor Flysikring er et heleid datterselskap i Avinor-konsernet, og har blant annet ansvar for flygeledertjenesten for trafikken i norsk luftrom og tårntjenesten ved flyplassene. I tillegg har selskapet ansvaret for teknisk infrastruktur for flynavigasjonen. Totalt har selskapet over 1000 ansatte og omsetter for rundt 2 milliarder kroner.

Beklager nedbemanning

– Vi er lei oss for at dette er nødvendig, og ikke minst at vi må gi en slik beskjed rett før jul, sier kommunikasjonssjef Erik Lødding.

Han forklarer at Avinor Flysikring i løpet av de siste månedene har jobbet med å gjennomføre nødvendige kostnadsbesparelser for å møte konkurranse og nye krav til selskapet.

Les også

Naivt om sikkerhet og kvalitet i luften | Peggy Hessen Følsvik

De ansatte var forberedt

Lødding sier at de ansatte i lang tid har vært kjent med at det ville komme en nedbemanning, og at mange derfor allerede har valgt frivillige sluttavtaler, enten i form av sluttpakke eller tidlig pensjon.

– Selv om dette ikke er en beskjed vi ønsker å gi før jul, har vi som arbeidsgiver vurdert at det er mer hensiktsmessig å gi de ansatte en foreløpig avklaring så tidlig som mulig, all den tid omstillingen har vært kjent over lengre tid, sier Lødding.

Robert Gjønnes, som er leder for Norwegian air traffic controllers association, bekrefter at de ansatte er kjent med det som nå skjer i selskapet. Han ønsker ikke å kommentere situasjonen før den endelige nedskjæringsplanen foreligger.

Les også

Ansatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten

Ingen mister jobben før jul

Han sier at overtalligheten ikke blir endelig klar før i slutten av januar, og at det er foreløpig er ingen som har blitt oppsagt nå før jul.

– Vi forstår naturligvis at dette er en tung beskjed å få for de som er berørt. Veien videre er at vi i januar vil jobbe videre med omstillingen. Frem til nå har det blitt gjennomført kompetansekartlegging og omstillingssamtaler med alle ansatte i stab- og støttefunksjoner. For de som blir berørt av nedbemanningen vil vi inngå sluttavtaler og tilbud om karriereveiledning, slik at de er ivaretatt på best mulig måte, sier Lødding.

Les mer om

  1. Flytrafikk
  2. Avinor
  3. Nedbemanning