Norge

Trygdeskandalen: – En flause med enorme konsekvenser, mener trygdeekspert

Advokat og trygdeekspert Olav Lægreid mener vi nå ser de katastrofale følgene av Nav sin måte å håndtere trygdesaker på. Foto: Advisio Advokat AS

Flere titalls er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel siden 2012. – Nav har hatt en usedvanlig hardhendt måte å håndtere disse sakene på, sier ekspert på trygderett.

  • Stine Barstad

– Dette er en skikkelig flause for Nav, med enorme konsekvenser for alle personene som er blitt feilaktig behandlet, sier advokat Olav Lægreid som er ekspert på trygderett.

Mandag ettermiddag ble det kjent at flere titalls trygdemottagere er uriktig dømt for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land. 36 av disse er blitt dømt til fengsel, til tross for at de er uskyldige.

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at saken savner sidestykke i norsk rettshistorie.

Les også

Minst 36 uriktig dømt til fengsel for trygdesvindel

Lægreid har tidligere kritisert Nav sitt nye regelverk for arbeidsavklaringspenger (AAP). Han mener informasjonen som nå har kommet frem, har hatt skandaløse konsekvenser.

– Nav har hatt en usedvanlig hardhendt måte å håndtere disse sakene på. Og nå ser vi de katastrofale følgene. For eksempel har folk som har gått på arbeidsavklaringspenger mistet hele rettigheten til ytelsen fremfor å få en midlertidig stans, sier advokaten.

Illustrerer større problem

– Det har allerede blitt kjent at flere har fått urettmessige fengselsstraffer, men det er sannsynligvis også snakk om flere tusen saker med urettmessig tilbakekreving av trygdeytelser, sier Lægreid.

Lægreid mener saken illustrerer et større problem i NAV-systemet.

– Dette viser at det er for få fagpersoner som er inne i systemet og utfordrer rundskrivene deres. Små unøyaktigheter i et slikt rundskriv kan få enorme konsekvenser, fordi saksbehandlere som ikke er jurister praktiserer det slavisk.

Partiet rødt vurderer å fremme mistillit mot arbeidsminister Anniken Hauglie etter trygdeskandalen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Rettssystemet må ta ansvar

Marius Dietrichson i Advokatforeningen beklager at trygdesvindelsaker har gått igjennom i rettssystemet uten at feilen i regelpraktiseringen er blitt oppdaget.

– Det gjør inntrykk på meg at det er så mange som er uriktig straffedømt og som det kan hende at har måttet sone i fengsel, når det nå viser seg at prosessen er urettmessig, sier Marius Dietrichson, leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen, til NTB.

Dietrichson sier at han er forbauset over at saken ikke er blitt avklart av Nav tidligere.

– Når det er sagt, skal vi alle klandres. Det gjelder dommere, påtalemyndigheten og også oss forsvarere. Vi må også ta vår del av ansvaret for at saker som dette har kunnet gå gjennom rettsapparatet uten at feilen er blitt oppdaget. Det beklager jeg, sier han.

Opposisjonsledere i SV og Rødt sier de ikke utelukker mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglien etter nyhetene om trygdeskandalen.

– Vi ber statsråden om å komme med en rask redegjørelse for Stortinget. Ut fra denne redegjørelsen vil vi se om det er grunn til å følge opp med en kontrollsak, sier Karin Andersen (SV) til NTB.

Les også

  1. Minst 36 uriktig dømt til fengsel for trygdesvindel

  2. Busch: – Jeg skulle ha blitt orientert tidligere

  3. SV: – Utelukker ikke mistillit mot Hauglie

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Nav
  3. Bjørnar Moxnes
  4. Anniken Hauglie