Politikerbefaring på Romsås: Skeptiske til overnatting og kjønnsdeling

Oslo-politikerne var mest opptatt av kjønnssegregering og overnatting under befaring der Det Islamske Kultursenter vil åpne omdiskutert SFO-tilbud.

Shahla Sultani fra Grorud Rødt mener menigheten fremstiller SFO-tilbudet som noe annet enn det i virkeligheten er. Hun skulle helst møtt barna som går og overnatter på tilbudet enn lederne. – Det er jo hele tiden voksne som sier at de tenker på barnas beste. Er det egentlig for barnas beste?, spør hun.

Det Islamske Kultursenter i Oslo kjøpte i 2014 et næringsbygg på Romsås for 12 millioner kroner. Trossamfunnet vil bygge om de tre etasjene til et menighetssenter med sovesaler, dusjer, lekerom, klasserom, storkjøkken og spisesal, men har fått nei.

Onsdag var byutviklingspolitikere på befaring for å ta stilling til menighetens klage på kommunens avslag.

Dette er første gang politikerne i Oslo tar stilling til etablering av det omstridte overnattingstilbudet.

Aftenposten har avdekket at barn sover over på menighetens muslimske SFO-ordning i Drammen, Oslo og Nedre Eiker.

– Religion en privatsak

Rødt-politiker i bydel Grorud, Shahla Sultani, møtte opp på befaringen onsdag. Hun er svært skeptisk til planene.

Hun er mot å gi trossamfunn offentlig støtte. Og som flyktning reagerer hun på videreføring av tradisjoner med omfattende religionsopplæring for barn.

–Jeg kommer fra Afghanistan og vet hva religion har gjort med folk. Religion er veldig privat. Hvis de vil drive med det, så kan de gjøre det på privat basis, sier Sultani til Aftenposten.

– Dette er en lokal menighet som jo har rett til å drive religionsundervisning. Mener du de bør nektes å ha koranskole her på Romsås?

– Så lenge det man driver med, ikke er skadelig for andre, så er ikke farlig. Men erfaringen man sitter med, viser at det går i en annen retning. Da mener jeg det er bedre å forebygge enn å være med og støtte noe som man kan komme til å angre på, svarer hun.

– Foreldreansvar

Sultani mener at den tyrkiske menigheten bør endre sitt fokus på å oppdra og undervise de yngste.

– Menigheten forklarer at de vil ha barn vekk hjemmefra for at de ikke skal bli sittende foran en skjerm og spille. Men hvorfor ikke heller jobbe målrettet mot foreldrene? De trenger å lære om foreldres oppgave, det å samhandle med barna sine. Det de gjør, er å frata foreldre ansvar, mens en organisasjon tar over foreldrerollen. Alle vet at barn har det best når de får vokse sammen med sine foreldre, sier hun.

– Vil ha overnatting, men ikke et must

Et styremedlem og arkitekt møtte fra Det Islamske Kultursenter for svare på politikernes spørsmål.

– Det er et etterskoletilbud. Mange går innom foreldrene og ser dem før de kommer hit, sa Hüseyin Kara fra trossamfunnet og presiserte at kun et fåtall overnatter fast.

Aps Line Oma lurte på hvor viktig overnattingen er for menigheten.

– Vi ønsker å ha det tilbudet. Det er ikke et must, men vi ønsker å ha det, forklarte Kara.

Selv om politikerne skal avgjøre en dispensasjonssak knyttet til regulering, parkering og uteareal, gikk spørsmålene på overnatting, koranundervisning og kjønnsdelt leksehjelp.

– For barn opp til 12 år er aktiviteter felles. Etterpå er det delt. Dette er et trosspørsmål. Sånn er det, sa Kara.

– Hvor strengt er det? Kan gutter og jenter være sammen i pausene, undret leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Hvis det passer, så. De går jo på vanlige skoler. Dette er ikke et lukket internat. Det er et etterskoletilbud, sa Kara.

Les også

Vil utvide omstridt tilbud med muslimsk overnattings-«SFO» i Oslo

Det ble mange spørsmål under befaringen hos Det Islamske Kultursenter på Romsås. Her er byutviklingsutvalget i et klasserom der Hüseyin Kara forklarer. Line Oma (A)(t.v.), Sigrid Heiberg, Rasmus Reinvang (begge (MDG) og Shahla Sultani fra Grorud Rødt (t.h.)

Tyrkisk?

Etter befaringen undret Shahla Sultani over noen av argumentene den tyrkiske menigheten la frem, som at opplegget brukes av barn med ulik bakgrunn.

– Det er ikke bare for tyrkere. Vi har brukerne fra Pakistan, Somalia, Bangladesh og andre land, hevdet menigheten.

– Jeg snakket med to damer her som er lærere. De sier at de hjelper barna med leksene på morsmålet. Begge er tyrkiske, så det er noe som ikke helt stemmer mellom det de sier, og det de gjør. Det er tankevekkende.

Heller ikke SVs Holmås Eidsvoll lot seg overbevise under befaringen.

– Jeg skeptisk til fritidsaktiviteter med overnatting i slik regi. Og det er uheldig med barneaktiviteter der det legges opp til så streng kjønnssegregering.

Les også

Leksehjelpstilbudet til Det Islamske Kultursenter fikk 95.000 kroner. Nå vurderer Oslo kommune å kreve pengene tilbake.

– Kan ikke forbys

Leder i utvalget, Øystein Sundelin (H), synes selv SFO-tilbudet fremstår som en del av et parallellsamfunn.

–Men det er ikke dermed sagt at det kan forbys eller nektes. Som politiker må jeg akseptere at foreldre velger annerledes enn det «vanlige», sier han.