Norge

Spanske lyntog vinner over fly

Norge. I 2009 bestemte Norge seg for å bygge ny jernbane mellom Oslo og Ski, en strekning på 22 km. Den står tidligst ferdig i 2018.<br></br>Spania. I 1986 bestemte Spania seg for å bygge ny jernbane mellom Madrid og Sevilla, en strekning på 471 km. Den sto ferdig i 1992.

I 2020 vil 90 prosent av spanjolene bo mindre enn fem mil fra en høyhastighetsstasjon.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

I de to neste årene skal ekspertisen vurdere om det bør bygges høyhastighetstog i Norge.

Det må til om visjonen om to og en halv times reise mellom Oslo og Trondheim skal bli noe av.

Jernbaneverket skal stå for utredningen og har fått 50 millioner kroner til arbeidet. Etter utredningen skal politikerne få si sitt, før planleggingen eventuelt kan komme i gang.

Kaos.

Kritiske røster mener at Norge umiddelbart bør skrote alle ideer om høyhastighetstog, og sette alt inn på å få skikk på den eksisterende jernbanen, som har vært preget av kaos og forsinkelser i lang tid.

Andre mener at man med en slik tenkemåte aldri vil komme ut av uføret.

Spania valgte å satse ved å bygge et verdensledende nett av høyhastighetslinjer, som i 2020 vil omfatte alle deler av landet. Parallelt blir den gamle jernbanen oppgradert.

Effekten av satsingen er enorm, både for spanjolers reisemønster, for næringslivet og for de nye togbyenes økonomi.

–Jeg har vært med siden 1986. Den gang ville jeg ikke drømt om at vi ville nå som langt som vi har gjort nå. Eller at vi sitter med planene vi gjør for fremtiden, sier strategidirektør Joaquin Jimenez Otero i jernbaneverket Adif.

Han står stolt midt i Adifs togledersentral, som ser ut som et flunkende nytt kommandorom hos FBI.

Halvparten av all persontransport mellom hovedstaden Madrid og Barcelona i dag skjer med tog, konstaterer Otero .

Stadig flere reiser mellom disse byene, men færre bruker fly, bil eller buss.

Begynnelsen.

Det begynte på 1980-tallet med planer for strekningen mellom Madrid og søvnige Sevilla, som skulle huse World Expo i 1992.

Skepsisen var stor. Det ble gjort et nummer av at daværende statsminister Felipe Gonzáles selv var fra Sevilla.

Men linjen, som ble besluttet, planlagt, bygget og åpnet i løpet av seks år, ble umiddelbart en politisk og folkelig suksess. Sevilla fikk et markert oppsving.

Kort tid etter ble en rekke nye høyhastighetslinjer vedtatt og igangsatt.

I 2003 var 519 km med spor lagt fra Madrid til Leida, tre fjerdedeler av veien mot Barcelona. Samme år passerte Spanias investeringer i jernbane summene som ble brukt på vei.

I år brukes én prosent av Spanias brutto nasjonalprodukt på jernbane, dobbelt så mye som på vei.

Ifølge Statistisk sentralbyrå viser de ferskeste tallene at Norge i 2008 brukte 1,4 prosent på vei og 0,3 prosent på jernbane.

I dag sluker jernbanen mellom Madrid og Barcelona halvparten av all persontransport på strekningen. FOTO: JOHN HULTGREN OG SVEINUNG BERG BENTZRØD

Garanti.

I en tid da Spanias finansielle problemer tårner seg opp, garanterer både strategidirektør Otero i Adif og toppbyråkraten Oscar Graefenhain i det spanske transportdepartementet at det ikke er noen fare med milliardene som må til for å fullføre det spanske jernbaneeventyret.

–Vi står fast på den beslutningen som er tatt, og fortsetter som planlagt til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen.

–Planen er å investere 250 milliarder euro frem til 2020. Det er en god investering fordi det skaper jobber. 500000 mennesker jobber nå innen jernbanesektoren i Spania. Denne investeringen vil hjelpe oss å beholde de jobbene og i tillegg skape nye, sier Graefenhain.

Tusen milliarder!

Mellom 2005 og 2020, tidsrommet som er satt av for å fullføre satsingen, investeres ett tusen milliarder kroner bare på selve infrastrukturen i spansk jernbane.

Beregninger viser at passasjertrafikken over Atocha, en av Madrids hovedstasjoner, vil øke voldsomt frem mot 2025.

Dermed dobles kapasiteten på stasjonen, og en ny høyhastighetstunnel bygges til den andre stasjonen, Chamartín.

Dårlige veier og gammelmodig jernbane forklares ofte i Norge med vanskelig topogfi og kostbar utbygging.

Fjellandet Spania.

Strategidirektør Otero hevder at bare Sveits har mer fjell enn Spania i Europa. Han påpeker at Madrid ligger 617 meter over havet.

Spania er tradisjonelt ikke et land som er forbundet med punktlighet.

I dag er punktligheten for høyhastighetstogene 99,6 prosent. For den konvensjonelle jernbanen 92–94 prosent. Ferskeste punktlighetsstatistikk for norsk jernbane viser en gjennomsnittlig punktlighet for persontog på 68 prosent.

–Høyhastighetsnettet er blitt et ikon i Spania. Hele nasjonen er stolt over å ha utviklet en teknologi som er fullt på høyde med det beste i den vestlige verden, sier Otero.

Les også

  1. Jernbaneverket må ha hjelp utenfra

  2. NSB-topp trekker seg

  3. Staten tar regningen for NSB