Norge

Legenes råd: Nei, barnet ditt kan ikke leke med mange samtidig selv om de er utendørs. Ja, de kan leke med andre, men ikke mer enn to, og kun på avstand

Kan barna sove over? Hva med barnebursdager? Allmennlegene kommer nå med strenge regler for hvor mange, hvor lenge og hvem barn kan leke med.

Perfekt: Barna kan gjerne være utendørs, men nå skal de ikke byttelåne på bøtte og spade.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Barn kan leke med en eller to venner. Men det må være de samme vennene hver dag, kun noen timer av gangen, og de må være en meter fra hverandre. Det betyr at de ikke kan bygge lego, men gjerne sykle.

Legene bekymret over folks forvirring

– Det er masse forvirring blant folk hvordan de skal forholde seg nå med stengte skoler og barnehager. Rådene er ulike og noen oppretter nærmest egne skoleklasser, sier Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin.

Sammen med Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen, har de etablert en innsatsgruppe for allmennleger i forbindelse med koronaviruset, og de kommer nå med klare råd til foreldrene.

De møter mange foreldre som lurer på hva de egentlig skal gjøre med barna som er hjemme.

Bakgrunnen for rådene er at skoler og barnehager er stengte og arbeidsplasser innfører hjemmekontor.

Allmennlegene Nils Kristian Klev og Marte Kvittum Tangen rydder opp i foreldrenes uvisshet og kommer med klare råd om hva barn kan gjøre og ikke gjøre.

Fordi barn har behov for lek kan barn og ungdom ha en til to faste lekevenner som man forholder seg til gjennom hele denne perioden. Men:

 • Samvær bør begrenses til noen få timer
 • Treff er bedre utendørs
 • Lekeplasser med andre barn bør unngås
 • Hold en meters avstand
 • Ikke berør de samme gjenstandene
 • Vask hender ofte og ha god hostehygiene
«Treff er bedre utendørs», sier allmennlegene i sine råd.
 • Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.
 • Ingen leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
I grenseland: Ikke berør de samme gjenstandene. Det er ikke så lett når man leker med ball.

– Det er behov for å være tydelig på hva dette innebærer for folk flest. Alle med luftveisinfeksjon må være hjemme uansett alder, det må anses som mistenkt smittet av det nye koronaviruset, sier Marte Kvittum Tangen.

Hovedmålsettingen med rådene er å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

– Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holdes isolert hjemme og bør ikke møte noen utenfor husstanden. Dette gjelder også ved milde symptomer, legger Nils Kristian Klev til.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset