Norge

Vy kutter togavganger fordi ansatte er rammet – Go-Ahead stopper nattlokaltog for å hindre smitte

Få dager etter at folk ble forsikret om at kollektivtrafikk skulle gå som normalt, kutter Vy halvparten av rushtidsavgangene. Go-Ahead kutter også.

Det er stille på flere lokaltogstasjoner rundt Oslo S.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

På Jernbanedirektoratets hjemmesider het det tirsdag morgen fortsatt at tog og all annen kollektivtransport skal gå som normalt. Dette fordi kollektivtrafikk er en av 15 kritiske samfunnsfunksjoner som skal opprettholdes i situasjonen med koronavirus.

Men helt normalt blir det ikke i pendlertrafikken til Oslo, til Stavanger og andre steder.

På en rekke linjer rundt Oslo ble rushtidsavgangene tirsdag strøket. Det innebærer at det i disse timene går halvparten så mange tog som mandag, og som normalt, på enkelte strekninger.

Til Aftenposten sier Vy at det kan bli flere endringer på kort varsel. De ber passasjerer følge med på Vy-appen.

Pressevakt Nina Schage understreker at kuttene ikke skyldes at det nå er få passasjerer om bord, eller at selskapet ønsker å spare penger.

– Vi gjør alt vi kan for å opprettholde kollektivtrafikken for dem som må reise, blant annet helsepersonell, sier hun.

Unntatt fra karanteneregel

– Også vi blir påvirket av koronaviruset. Vi har ansatte i karantene og i isolasjon. Vi planlegger for at vi har nok personell til å holde togtrafikken i gang på lang sikt, sier pressevakt Nina Schage.

Tirsdag var tilsammen 124 konduktører og lokførere hos Vy i karantene. Selskapet regner med at flere kan havne i samme situasjon. Ingen i jernbanedelen av selskapet er så langt registrert som smittet, én innenfor busstrafikk er smittet.

Schage opplyser at ansatte i Vy er unntatt fra regelen om karantene om de skulle ha vært i utlandet, vel å merke når det ikke er snakk om rødlistede land. De får også tilbud om barnehage og skole ettersom de er spesielt viktige arbeidstagere i krisen det norske samfunnet opplever.

Det er for tiden svært god plass på enkelte togavganger rundt Oslo. Men det er også stor forskjell på avgangene. Få passasjerer er uansett ikke grunnen til at tilbudet kuttes, sier Vy.

Det kan også bli kortere tog

– Vi har valgt å innstille der det har minst konsekvens, sier Nina Schage.

– For mange betyr dette timesavganger i stedet for halvtimesavganger, og halvtimesavganger i stedet for kvartersavganger?

– Ja, men vi gjør dette i stedet for å innstille trafikken på hele strekninger. Vi tror at det å kutte rushtidsavganger nå ikke har så store konsekvenser.

– Hvorfor kutter dere ikke i stedet ned på lengden på togene?

– Det kan hende at vi stenger bakre togsett av og til. Dette skyldes at vi ikke klarer å bemanne det. Vi ser at svært få reiser med tog nå, så det skal være god plass og mulig å holde avstand også med disse endringene, sier Schage.

Go-Ahead: Innstiller ruter for å hindre smitte

Også Sørlandsbanen og Jærbanen, lokaltog til Sandnes og Stavanger, kuttet tilbudet tirsdag.

– I samråd med Jernbanedirektoratet har vi innstilt noen avganger for en periode. På Sørtoget (Go-Aheads tilbud på Sørlandsbanen, red.anm.) gjelder dette to avganger på formiddagen. Det vil kunne komme flere endringer, sier Go-Ahead sjef for Norden, Cathrine Elgin.

– I tillegg har vi innstilt noen avganger på Jærbanen for å hindre smittespredning og ha en forutsigbart togtilbud til pendlerne.

– For å hindre spredning av smitte?

– Forklaringen er knyttet til innstillingene av nattlokalog på Jærbanen i helger. Disse togene kjøres med en høy andel kunder som stort sett skal hjem fra festligheter og sitter/står tett i toget, sier Elgin.

Tok avgjørelsen selv

På spørsmål om de var i kontakt med helsemyndigheter eller regjeringen før de kuttet i togtilbudet, svarer Jernbanedirektoratet nei. Direktoratet sier at få folk om bord var en medvirkende årsak til kuttene.

– Vi aksepterte kutt etter dialog med togselskapene om belegget på togene, og fordi det er forsvarlig uten at det går på bekostning av helsemyndighetenes råd om minst en meter avstand, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland.

Inntil videre gjelder kutt i togtilbudet ut mars.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset