Vil ha fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av Philip Manshaus

Etter en tre timer lang samtale med draps- og terrorsiktede Philip Manshaus anbefaler psykologspesialisten en fullstendig rettspsykiatrisk observasjon av 21-åringen.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby under fengslingsmøte i Oslo tingrett.

Oslo politidistrikt har mottatt den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen.

Det er på bakgrunn av denne at politiet nå vil be om en fullstendig judisiell observasjon, en såkalt rettspsykiatrisk undersøkelse.

– Vi har fått en anbefaling fra psykologspesialisten, men vi kan ikke gå i detalj rundt dette, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Oslo politidistrikt.

Les også

Politiet mener radikaliseringen startet sommeren 2017

Tre timer lang samtale med psykologspesialist

I forrige uke ble det gjennomført en såkalt prejudisiell observasjon av Philip Manshaus, hvor psykologspesialist Marianne Teigland hadde en samtale med 21-åringen.

En prejudisiell observasjon er første steg i en prosess som avgjør om det er behov for en fullstendig utredning av siktedes strafferettslige tilregnelighet.

Teigland og Manshaus skal ha snakket sammen i «godt over tre timer». Samtalen har resultert i en rapport på 31 sider. Den tar for seg 21-åringens mentale helse, evnenivå og selve hendelsen, forteller Kraby.

Under samtalen mellom Teigland og Manshaus skal 21-åringen ha kommet med ytterligere detaljer i saken, opplyser politiet.

– Hva skjer nå?

– Det vil gjennomføres en mer omfattende vurdering av siktede. Observasjonen vil bli utført av to sakkyndige som oppnevnes av Asker og Bærum tingrett, sier Kraby.

Politiet og Manshaus’ forsvarer, advokat Unni Fries, jobber nå med å velge ut sakkyndige, opplyser Kraby til Aftenposten. Det ventes en avklaring i løpet av neste uke.

Philip Manshaus er siktet for drap og terror etter at han sist lørdag tok seg inn i Al-Noor-moskeen lørdag 10. august.
Les også

Svenske forskere intervjuet eksmedlemmer av ekstreme grupper. De fant ett viktig fellestrekk.

Hva er en rettspsykiatrisk observasjon?

En rettspsykiatrisk undersøkelse kartlegger om en person er strafferettslig tilregnelig, eller om det foreligger en psykisk tilstand som gjør at siktede er strafferettslig utilregnelig.

Det er opp til retten å avgjøre om Manshaus skal undergis en rettspsykiatrisk undersøkelse. Hvis retten støtter en utredning, vil det bli oppnevnt to sakkyndige, som enten er psykologer eller psykiatere.

De sakkyndige vil deretter få et mandat fra retten om hva de skal utrede. Stort sett vil dette inneholde spørsmål om siktedes tilregnelighet.

I fire av fem tilfeller finner de sakkyndige at den de observerer var tilregnelig på handlingstidspunktet, ifølge Norsk Psykologforening.

Etter å ha observert og snakket med observanden, lest dokumenter, og innhentet andre opplysninger, skriver de sakkyndige en rettspsykiatrisk erklæring. Denne sendes til domstolen.

I alvorlige saker, hvor det er tvil om tilregneligheten, vil de sakkyndige kunne bli bedt om å være til stede i retten. Da skal de observere tiltalte og stille spørsmål til partene og gjøre rede for erklæringen.

Skulle Manshaus nekte å snakke med de sakkyndige, risikerer 21-åringen en såkalt tvungen observasjon. Det betyr at han vil bli tvangsinnlagt på et psykiatrisk sykehus, for eksempel Dikemark, forteller politiadvokat Kraby.

Manshaus har erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld.
Les også

Det sto om liv og død. Likevel brukte politiet 15 minutter til Bærums-moskeen.

Siktet for drap og terror

Philip Manshaus er siktet for terror etter at han lørdag 10. august tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Manshaus har erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld.

Angrepet i moskeen var knyttet til religion, skal Manshaus ha forklart til politiet i avhør.

– Det var et ønske om å skremme muslimer i Norge, sa politiadvokat Hjort Kraby.

Politiet har så langt ikke ønsket å svare utdypende på spørsmål om motivet for drapet på stesøsteren.

– Vi jobber fortsatt etter to teorier, sier Kraby.

De to teoriene er at 17-åringen enten ble drept fordi hun forsøkte å stanse stebroren eller at hun ble drept fordi hun ikke var etnisk norsk, opplyser politiadvokaten.