Stortingspresidenten åpnet Barnas valg på Eidsvoll

Valgurnene ved valget for barn fra 5. til 10. klasse er nå åpne. Sjetteklassinger tror resultatet ved de voksnes valg ville vært annerledes om de fikk bestemme.

Hanna Bøhnsmoen (10) og Leona Hallonen-Jensen (10) i 6. klasse på Eidsvoll tar en selfie sammen med initiativtaker og programleder Stian Barsnes Simonsen og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) før åpningen av de digitale stemmeurnene ved Barnas valg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
En elev fra 6. klasse avgir stemme på en iPad i Eidsvollsbygningen etter at de digitale valgurnene åpnet mandag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
To elever i 6. klasse på Eidsvoll verk skole avgir stemme på en iPad i Eidsvollsbygningen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
50 barn fra Eidsvoll verk skole var til stede i Eidsvollsbygningen da de digitale stemmeurnene ved Barnas valg åpnet kl. 9 mandag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Det er ikke sikkert at ordfører i Eidsvoll kommune John-Erik Vika (Sp) får beholde ordførerkjedet når barn fra 5. til 10. trinn skal bestemme. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Elevene ved Eidsvoll verk skole brukte et nettbrett til å avgi sin stemme ved Barnas valg. Arrangørene håper at minst 100.000 barn vil stemme ved valget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Før valgurnene åpnet mandag morgen, møtte stortingspresident og eidsvolling Tone Wilhelmsen Trøen (H) to elever fra 6. klasse på Eidsvoll Verk skole.

Stortingspresidenten møtte sjetteklassingene i salen der Riksforsamlingen 17. mai 1814 undertegnet Norges grunnlov. Skoleklassen fikk være med på åpningen av de digitale stemmeurnene ved valget arrangert av Redd Barna og Nordic Screens.

– Mer opptatt av skole og miljø

Hanna Bøhnsmoen (10) og Leona Hallonen-Jensen (10) forteller at de den siste tiden har lest seg opp på partiprogrammene til de forskjellige partiene i kommunen.

De to sjetteklassingene sier de skulle ønske at 10-åringer hadde stemmerett i Norge, og tror at valgresultatet ved deres valg blir litt annerledes enn ved valget til de voksne.

– Vi er nok litt mer opptatt av skole og miljø. De voksne er også opptatt av det, men de gjør ikke så mye for miljøet. Det er dumt, fordi hvis vi venter, så blir det bare dyrere og mer styr, og vi får kortere tid til å gjøre noe med miljøet, sier Bøhnsmoen.

Ordfører: – Viktige tilbakemeldinger

Hun, Hallonen-Jenssen og rundt 50 medelever avla mandag morgen sine stemmer. Når de digitale «stemmeurnene» stenger 5. september klokka 16, telles stemmene. Dagen etter presenteres valgresultatet.

Da kommer også Eidsvoll-ordfører John-Erik Vika (Sp) tilbake til Eidsvollsbygningen. Ordføreren er spent på om han vil få fortsette å bære ordførerkjedet om barna i kommunen får bestemme.

– Det viktigste med Barnas valg er å lytte til det barna kommer med. Uansett hvem som skulle bli ordfører blant barna, så er det viktige tilbakemeldinger fra barna som vi skal ta med oss, sier han.

– Alle stemmer skal høres

Barnas valg ble arrangert for første gang i 2017. Da avla 60.000 barn stemme. I år er målsettingen 100.000 stemmer på landsbasis. Ved årets lokalvalg kan barna stemme på alle de store nasjonale partiene i kommunene der de stiller til valg, i tillegg til lokale lister som fikk over 20 prosent oppslutning ved forrige lokalvalg.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mener prosjektet er godt, og at det er viktig at også barn inviteres til å stemme og lære om demokratiet.

– Det gjør at de får en god vane med å stemme ved valg. Det er jo også dette vi jobber for – at alle stemmer skal høres – slik at vi har et reelt folkestyre i Norge, sier Trøen.

Vil at flere skal delta

Selv om ikke barn har stemmerett, har de en stemme og en lovfestet rett til å bli hørt. Det siste året har mange norske barn hevet nettopp stemmen og skolestreiket for klimaet. Samtidig har valgdeltakelsen vært dårlig blant unge voksne og andregangsvelgere de siste årene.

Stortingspresidenten sier at hun fremover vil se på hvordan stemmeretten kan reformeres, slik at flere deltar.

– Noen mener løsningen er å senke stemmerettsalderen, andre mener vi kanskje må stemme på andre måter. Jeg tror at mange unge i dag syns det er rart at man ikke kan stemme digitalt, men vi må ta disse diskusjonene og debattene, sier Trøen.

– Eksperter på egne liv

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna mener det er viktig at barn tidlig får opplæring i hvordan valgsystemet er bygget opp, og hvordan de kan være med på å påvirke og bestemme.

– Det er viktig at barns stemmer blir lyttet til og tatt på alvor. Barn er eksperter på egne liv og har store forutsetninger for å kunne mene mye om viktige samfunnstemaer, om de blir presentert for dem på en forståelig og engasjerende måte, sier hun.

Målet med prosjektet er å styrke demokratiet, sier initiativtaker og programleder Stian Barsnes Simonsen.

– Det viktigste for oss er at barn skal føle seg sett og hørt. En annen ting er at om du har stemt annethvert år fra du er ni år, så slutter du ikke med det når du blir 18 år, sier han.

Han understreker at prosjektet ikke er et forsøk på å lure barna til å tro at de faktisk har stemmerett, men at det handler om å lære barn om hvordan valg fungerer og å motivere dem til å engasjere seg i samfunnet.