Helsetilsynet: Ingenting galt ved rapportene til barnepsykiateren som ble dømt for nedlasting av overgrepsfilmer

Helsetilsynet har gransket 26 sakkyndigrapporter fra psykiateren som er dømt for nedlasting av overgrepsmateriale. Det er ikke funnet grunn til å vurdere barnevernssakene på nytt.

I fylkesnemnda blir blant annet saker om omsorgsovertagelse av barn avgjort. Sakkyndiges rapporter har mye å si for utfallet av sakene.

Den erfarne barne- og ungdomspsykiateren var med på å bestemme om foreldre fikk beholde barna sine ved å skrive sakkyndigrapporter for barnevernet.

Samtidig lastet han ned store mengder overgrepsbilder. I fjor vår ble han dømt for å ha lastet ned filmer og bilder av seksuelle overgrep mot barn gjennom 20 år.

Han har vært sakkyndig i barnevernssaker for 28 kommuner, i perioden 2000–2010.

Det var tidligere barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) som ba om en vurdering av rapportene.

Barne- og ungdomspsykiateren satt som medlem i Barnesakkyndig kommisjon og vurderte andres sakkyndigarbeid da han ble pågrepet og senere dømt.

En BBC-dokumentar, Norway’s Silent Scandal, satte søkelys på den dømte sakkyndiges rolle. Flere foreldre som hevder de ble utsatt for urimelige og ødeleggende vurderinger av denne psykiateren og barnevernet generelt, ble intervjuet. Helleland fikk krass kritikk fordi hun ikke stilte til intervju med BBC.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) avslo å uttale seg om barnevernssaker der den dømte psykiateren var sakkyndig.
Les også

Sakkyndig psykiater dømt for nedlasting av overgrepsfilmer: Kommunene bes vurdere å undersøke barnevernssakene på nytt

Helsetilsynet har engasjert barne- og ungdomspsykiater Trude Fixdal som sakkyndig. Hun har vurdert 26 rapporter for å se om forholdene han er dømt for kan ha påvirket utøvelsen av arbeidet som sakkyndig i barnevernssaker.

Hennes konklusjon er at det ikke foreligger forhold i rapportene som tilsier at det er grunn til å vurdere barnevernssakene på nytt.

«Kan utvikle forvrengninger»

Psykiateren ble dømt til 22 måneders fengsel i april i fjor og mistet sin autorisasjon som lege. Det ble beslaglagt over 200.000 bilder og filmer av overgrep mot barn hjemme hos ham. Mannen har lastet ned overgrepsbilder og -filmer i perioden fra 1997 til han ble tatt i 2017.

Kunnskap fra fagfeltet viser at personer med denne typen avvikende seksuell adferd og preferanser «kan utvikle forvrengninger i form av holdninger og vurderinger som kan være til hinder for nøytrale faglige vurderinger», står det i mandatet fra Helsetilsynet.

«Tar barnets perspektiv»

I flere av sakene har psykiateren intervjuet barn. Fixdal mener at den dømte psykiateren tar barnets perspektiv i sine rapporter og ikke har bagatellisert seksuelt misbruk. «Hans vurderinger har, slik jeg leser dem, barnets beste som sentralt punkt. Jeg synes også at han er nyansert i sine diskusjoner av foreldres omsorgsevne, i hvordan man kan forstå barnets symptombilde og hva som vil være best løsning i den enkelte sak», skriver hun.

Hun kan ikke se at han har noen spesielle faglige «kjepphester», og mener han
lener seg på anerkjent faglig kunnskap og psykologisk teori.

Les også

Sakkyndig psykiater dømt for nedlasting av overgrepsfilmer: – Barnevernet bør se på sakene på nytt, mener kommisjonsleder.

Katrin Koch, leder for Barnesakkyndig kommisjon.

Vurderte om andres arbeid holdt mål

Barne- og ungdomspsykiateren var en av 14 medlemmer av Barnesakkyndig kommisjon fra høsten 2012 til februar 2017. Kommisjonen skal vurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barnevernstjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller foreldre.

Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen, kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernloven.

Katrin Koch, leder for Barnesakkyndig kommisjon, gikk gjennom et utvalg saker den dømte barne- og ungdomspsykiateren hadde til vurdering mens han var medlem av kommisjonen, uten å finne noe galt ved dem.