Norge

Manifest tidsskrift

En lengre utgave av dette essayet er publisert i Manifest Tidsskrift, og denne versjonen er gjengitt etter avtale med Manifest analyse og forfatteren.

  • Mina Hauge Nærland