Norge

Breivik får fengslene til å skjerpe postkontrollen

Norske fengsler skal nå være strengere med post til innsatte. Skjerpede retningslinjer kommer som følge av Anders Behring Breiviks brevskrivning til støttespillere.

Anders Behring Breivik har skrevet brev til sine støttespillere. Nå har Kriminalomsorgen strammet inn retningslinjene, og med nye innskjerpninger kan det være at han ikke får fortsette med dette. Heiko Junge / NTB scanpix

 • Marie Melgård

Det kommer frem i et rundskriv fra Kriminalomsorgen til alle landets fengsler, datert 8. august.

— Det ble reist spørsmål fra dem som har den terrortiltalte, om hvordan man skulle tolke bestemmelsene om brevkontroll. Vi har nå gitt dem et grunnlag og en veiledning for å hjelpe dem med dette. Det er en mer restriktiv tolkning enn tidligere, sier avdelingsdirektør Andreas Skulberg i Kriminalomsorgen til Aftenposten.no.

I sommer raste debatten i mediene etter at VG skrev at Behring Breivik sendte brev til høyreekstreme støttespillere.

Det ble blant annet stilt spørsmål om hvorvidt hans brev, hvor han beskriver hvordan han skal bygge opp et terrornettverk utenfor fengslet, burde ha vært stanset i en brevkontroll.

Les også

Breivik sender brev til høyreekstreme støttespillere

— Veiledning om hva som skal stoppes

Skulberg understreker at retningslinjene gjelder alle, ikke bare Behring Breivik, men han erkjenner at innskjerpingen først ble aktuell med Behring Breivik som innsatt.

- Ja, vi har ikke fått anmodning om klargjøring av disse retningslinjene tidligere, sier Skulberg.

Kriminalomsorgen har ikke endret loven eller forskrifter, men simpelthen gitt en strammere tolkning av regelverket.

— Hovedprinsippet er å stresse at man må lese ting i kontekst, tidligere har man lest ting mer løsrevet. Hensikten med rundskrivet er å gi en bedre veiledning til hva som skal stoppes, sier Skulberg.

Dette er de nye reglene

De nye retningslinjene har allerede trådt i kraft og gjelder alle innsattes brev, inkludert elektronisk korrespondanse, for eksempel CD-rom eller lydopptak.

Ifølge de nye retningslinjene skal post som inneholder dette, ikke komme til eller fra en innsatt:

 • Trusler
 • Kontakt med noen man er ilagt besøksforbud
 • Brev til fornærmede eller andre aktører i sak
 • Oppfordring til gjennomføring av straffbare handlinger
 • Bistand til planlegging eller råd og veiledning
 • Om tidligere straffbare forhold, hvis de inngår i et ledd som planlegging
 • Plan eller gjennomføring av unndragelse fra straffegjennomføring
 • Opplysninger om gjennomføring eller planlegging av handlinger som forstyrre lov, orden og sikkerhet
 • Opplysninger om innsmugling av narkotika, telefon eller penger
 • Brev fra innsatte til personer på utsiden om å bidra til innsmugling, også visa verca.
 • Hvis innsatte navngis, er det lav terskel for kontroll
 • Omtale av tjenestemenn. All informasjon om vaktlister, rutiner og sikkerhetsforanstaltninger skal stanses.
 • Mistanke om koder
 • På et særlig høyt sikkerhetsnivå må alle brev skrives på et språk de tilsatte behersker. På et lavere sikkerhetsnivå må det gis anledning til å hente inn en tolk som oversetter brevene.
  Postsendinger som generelt er krenkende, kan ikke nektes sendt eller mottatt. Det samme gjelder post der det gis uttrykk for generelle ekstreme eller religiøse meninger.

I brevet heter det at det må gjøres konkrete helhetsvurderinger av innholdet i den enkelte postsending, og at innholdet må ses i sammenheng med hvem som skriver og hva vedkommende er dømt for.

— Et utsagn med lik ordlyd kan ha vidt forskjellig betydning avhengig av hvem som fremfører utsagnet og hvem som er mottaker av det. (…) Det skal vektlegges i tolkningen og vurderingen hva den innsatte eventuelt tidligere har gitt uttrykk for offentlig, for eksempel oppfordring til straffbare handlinger, ønske om bygging av kriminelle nettverk eller ønske om å fortsette med kriminalitet, heter det i brevet.

Nektes utlevert

I straffegjennomføringsloven heter det at alle innsatte skal kunne sende og motta post, for innsatte på særlig høyt sikkerhetsnivå skal brev kontrolleres, for innsatte på høyt sikkerhets kan post kontrolleres, på lavere nivå skal post bare kontrolleres hvis man anser det for nødvendig.

Er det innhold som ikke er akseptabelt, kan brevene sladdes eller nektes utlevert. Er det den innsatte selv som skriver brevet, kan man be vedkomne gjøre nødvendige endringer før det sendes til adressaten.

Blir ikke brevet sendt ut, kan den innsatte få det igjen ved endt soning. Både innsatte og avsendere skal gjøres oppmerksom på det hvis et brev helt eller delvis ikke blir utlevert eller sendt.

Fredag faller dommen i rettssaken mot Behring Breivik. Da vil det bli kjent om han dømmes til tvungent psykisk helsevern eller fengselsstraff. I påvente av dommen sitter Behring Breivik i Skien fengsel, hvor han er ilagt brevkontroll.

Blir han dømt til fengselstraff, vil han sone i Ila fengsel, på en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, og nevnte regler vil gjelde for Behring Breiviks videre korrespondanse.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. NORGE

  Breiviks advokat: – Helt usannsynlig at han har kommunisert med gjerningsmannen

 2. NORGE

  Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold: Ikke brudd på menneskerettighetene

 3. NORGE

  Sejersted om Behring Breivik: Ser på seg selv som den unge Adolf Hitler i fengsel

 4. NORGE

  Behring Breiviks advokat: Setningen som viser hvor langt partene står fra hverandre

 5. KOMMENTAR

  Ny kamp om Behring Breiviks psyke | Per Anders Madsen

 6. NORGE

  Storrvik om Behring Breivik: Han er en person som sitter helt alene i et veldig lite fengsel i fengselet