Norge

Aktor vil be om betydelig strafferabatt for Cappelen

Statsadvokat Lars Erik Alfheim vil be om lovens strengeste straff for hasjsmugler Gjermund Cappelen, men med betydelig strafferebatt for å ha tilstått og trukket Erik Jensen inn i saken.

  • Frode Sætran
Statsadvokat Lars Erik Alfheim mener det må gis betydelig strafferabatt for å bidra til å felle en korrupt politimann.

– Jeg har notert at retten har hørt 122 vitner, hørt tre forklaringer bli lest opp og gått gjennom rundt 1600 sider med dokumentasjon, sa tingrettsdommer Kim Heger mandag da Oslo tingrett lot partene innlede sine prosedyrer i saken mot hasjsmugleren Gjermund Cappelen og politimannen Eirik Jensen.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim innledet sin prosedyre med å si at vi aldri har hatt en narkosak av et slikt omfang i Norge.

– Vi har heller aldri hatt en situasjon der den som innfører narkotika får hjelp av en politimann, som også er tidligere sjef for politiets Spesielle operasjoner (SO), som skal bekjempe organisert kriminalitet, sa han.

  • Kommentar: Aktor mener at Gjermund Cappelen er troverdig. Noe annet ville ha vært overraskende

21 år minus rabatt

Alfheim gikk systematisk til verks, år for år, måned for måned og trakk frem eksempler på sms-er, innførseltidspunkter, et enormt pengeforbruk, og ikke minst - Cappelens egen tilståelse.

Gjermund Cappelen får først høre aktors straffepåstand tirsdag.

Alfheim har først og fremst hatt ansvaret for tiltalen mot Cappelen. Selve straffepåstanden vil han komme med tirsdag, etter at Spesialenheten har fremført sin prosedyre i saken mot Jensen. Men han sa likevel noe for å forberede retten på hvilke hensyn har har tatt i forbindelse med å måle ut straffen.

Statsadvokaten gjorde det klart at straffen for Gjermund Cappelen i utgangspunktet måtte være lovens strengeste, 21 års fengsel.

Fire rabattpunkter

– Han har tatt inn minst 16 tonn (hasj, red.anm). Utgangspunktet er da 21 års fengsel. Spørsmålet er om det finnes straffereduserende spørsmål. Jeg har fire, sa Alfheim, og listet opp:

  • Tilståelsesrabatt
  • Feller korrupt politimann
  • Frykten for represalier
  • Massiv medieovervåking

Alfheim slo fast at Cappelen skal gis strafferabatt for at han har tilstått hasjsmuglingen. Han sa også, på spørsmål fra tingrettsdommeren, at Cappelen har bidratt til at saken skulle gå som effektivt som mulig, selv om saken har pågått i flere måneder.

Betydelig strafferabatt for å felle poltimann

For det neste punktet var det ingen tvil hos Alfheim, gitt at Eirik Jensen blir dømt.

– Det ligger en sterk forventning om at det å snakke inn en medsammensvoren politimann skal gi uttelling. Det må man også forvente at samfunnet ønsker. Hvis Jensen blir domfelt, har han gjort ubotelig skade for hele politiet, argumenterte Alfheim.

Eirik Jensens forsvarere begynner på sin prosedyre til uken.

Han mener en vesentlig strafferabatt for dette er nødvendig om det skal være håp om at andre kriminelle vil avsløre eventuelle korrupte politifolk i fremtiden.

– På den annen side er det selvsagt et skjerpende moment at han bruker en politimann, og på den måten gjør det vanskeligere å stanse virksomheten, sa statsadvokaten.

Alfheim tok også for seg risikoen for represalier og mediepresset, men ga uttrykk for at han er mindre sikker på om dette skal gis særlig betydning, både fordi det ikke er uvanlig at folk som sitter for alvorlige forbrytelser blir truet, og fordi Cappelen selv har bidratt og latt seg intervjue og avbilde i mediene.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken