Norge

Kortreist mat er trendy, men store arealer matjord bygges ned rundt byene

Jordbruksarealer på størrelse med arealet innenfor Ring 2 i Oslo er bygget ned hvert år siden 2004.

  • Frøydis Braathen
    Journalist

Trekk pilen i midten av bildet til høyre for å se hvordan området var før utbygging og til venstre for å se hvordan det ble etter utbygging.

Nesten 100.000 dekar (100 kvadratkilometer) jordbruksareal, eller matjord, er bygget ned i perioden 2004–2015.

Les hele saken med abonnement