Norge

Direktøren som forsvant fra Nye Veier, går åpent ut til kontrollkomiteen på Stortinget

De forsøker å gjøre min varslersak til en personalsak, sier direktøren som sluttet brått i Regjeringens veiselskap.

Lena Helene Dalen var frem til i fjor vår etikkdirektør i regjeringens veiselskap Nye Veier AS. Privat

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

I et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bretter hun nå ut det hun mener er sterkt kritikkverdige fremgangsmåter i Nye Veier AS.

Da Lena Helen Dalen brått sluttet i Nye Veier, inngikk partene en avtale om ikke å uttale seg om omstendighetene.

Når både Nye Veier og eieren Samferdselsdepartementet omtaler bruddet som en personalsak, og ikke en varslersak, mener Dalen at hun ikke lenger er bundet av avtalen.

I et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen Aftenposten er gjort kjent med, forteller hun detaljert om omstendighetene rundt bruddet. Hun fastholder at dette er en varslersak.

Brev på brev Stortinget - Solvik-Olsen

Etter at Aftenposten skrev om korrupsjonssiktede, europeiske entreprenørgiganter, som arbeider for norsk jernbane og konkurrerer om milliardkontrakter på vei, har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité grepet fatt i saken.

Gjennom flere måneder har det gått brev mellom komiteen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som har svart på vegne av seg og Nye Veier AS.

I brevene har Solvik-Olsen gjentatte ganger henvist til at hverken styre eller ledelse i Nye Veier har oppfattet Dalens innspill som varsling av kritikkverdige forhold.

I et siste brev datert 17. januar skriver Solvik-Olsen: «som jeg tidligere har meddelt komiteen ligger det ikke til eiers myndighet å gå inn i personalsaker».

Eksdirektøren: De forsøker å flytte fokus

I det nye brevet til komiteen hevder Dalen at statsråden flytter fokus bort fra det denne saken handler om, «nemlig kritikkverdige forhold knyttet til en av de største offentlige anskaffelsene i 2016».

Deretter lister Dalen opp tre hovedpoenger i det som har vært hennes ankepunkter mot Nye Veiers praksis, og som tidligere er omtalt i Aftenposten. Kritikken er knyttet til manøvrer hun mener kan ha favorisert et utenlandsk selskap.

Nye Veiers styreleder: Hun varslet bekymring

Overfor Aftenposten bekreftet Rolv G. Roverud i Nye Veier i november at Dalen kort tid før bruddet tok kontakt med ham for å sikre at strenge krav til entreprenører ble ivaretatt.

Aftenposten spurte:

– Uttrykte hun da bekymring for prosessen i Nye Veier og kravene til entreprenørene?

Roverud svarte:

– Jeg oppfattet at hun uttrykte en bekymring for om hennes arbeid – innholdet i konkrete dokumenter – ble godt nok hensyntatt i prekvalifiseringsdokumentene.

Riksrevisjonen gjør undersøkelser om Nye Veier

Også Riksrevisjonen er i prosess med å undersøke om Nye Veier har gått korrekt frem i kontraktprosessen i 2016.

– Vi ser på anskaffelsene og systemene de har benyttet, for å se om det er noe å rapportere om, bekrefter ekspedisjonssjef There Johnsen. Hun sier at revisjonen foreløpig ikke har konkludert.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Nye Veier AS
 2. Ketil Solvik-Olsen
 3. Lena Helene Dalen
 4. Riksrevisjonen

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Stortinget ber Riksrevisjonen granske Stortingets eget byggeprosjekt

 2. POLITIKK

  Stortingets presidentskap innrømmer ingen feil - tar mild selvkritkk i striden med kontrollkomiteen

 3. POLITIKK

  Regjeringen støttet EOS-utvalget i striden med Stortingets presidentskap: – Oppsiktsvekkende nytt, sier Høyres Michael Tetzschner.

 4. NORGE

  Her sparer Nye Veier 1,2 mrd. kroner – og får følge av Statens vegvesen

 5. NORGE

  Nye Veier valgte igjen en norsk entreprenør - korrupsjonsetterforskede Acciona tapte kampen om E18

 6. POLITIKK

  Statens nye veiselskap: Vi sparer 4,5 milliarder skattekroner på 8 mil vei