Norge

Dronning Sonjas bror er død

Dronning Sonjas storebror, Haakon Haraldsen er død, 95 år gammel. Her sammen med kona Lis i 2012.

Dronning Sonjas bror, Haakon Haraldsen er død, 95 år gammel. Han gravlegges i Oslo fredag.

  • NTB

Haakon Haraldsen var eldst i en søskenflokk på fire, og ble født 22. september 1921. Ved Haakon Haraldsens bortgang er Sonja den eneste gjenværende av søsknene.

Haakon Haraldsen, som blant annet var fadder til prinsesse Märtha Louise, begraves fredag i Oslo.

For å delta i begravelsen har kong Harald avlyst sin planlagte deltakelse på grunnstensnedleggelsen ved det nye Munch-museet i Bjørvika.

Kong Harald skulle lagt ned grunnsteinen for det nye museet, men ifølge kongehuset vil kronprinsesse Mette-Marit forestå grunnsteinsnedleggelsen i kongens sted.