15 sannheter om regnskog

Er du klar for en kjapp innføring i hva som skjer i regnskogene? Les dette.

ny olesklode regn.jpg

Du har kanskje fått med deg at Brasil har redusert avskogingen kraftig de siste årene. Det er bra. Men raseringen av Amazonas er ikke over.

86 400 x denne:

65377404_doc6mpczwnvets9yd10e6j-dYWMU_M1lB.jpg

De fleste har et begrep om størrelsen på en fotballbane.

Hver dag, altså hver eneste bidige dag, året rundt ødelegges Amazonas-regnskog tilsvarende 86 400 fotballbaner.

Hvert år raseres regnskog tilsvarende Danmarks areal. Det er mye, selv om Danmark er et lite land.

Les om regnskogforskerens oppsiktsvekkende funn:

Les også

- Å stoppe avskogingen av regnskogen er viktigere enn å stoppe CO2-utslippene

afp000824101_doc6ipl8tq9ymd155baye1d-l_3y2lJLC6.jpg

15 smarte ting å vite:

Vil du være med på en tur inn i Amazonas? Klikk her:

Les også

Rikdommens forbannelse

 • En regnskog er en skog hvor det r egner mellom 2,5 og 4,5 meter i året . 361 millioner kvadratkilometer av kloden er hav. 149 millioner kvadratkilometer er land. 9 millioner kvadratkilometer er regnskog.
 • Halvparten av all tropisk regnskog er blitt borte sideannen verdenskrig.
afp000824214_doc6ipli8ed0zlytnhee1d-0a5_S8UJSF.jpg

Siden 2000 er regnskog tre ganger Norges størrelse blitt borte.

 • 60 prosent av verdens gjenværende regnskoger finnes i Brasil, Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Indonesia.
  Det bor 260 millioner mennesker i verdens regnskoger.
afp000824199_doc6iplgv8wggmy7v45e1b-aqCqBftfPN.jpg
 • 1,4 million av verdens planter og dyr er oppdaget, og har fått navn. Av de mellom 5–10 millionene som ikke er oppdaget, lever minst 75 prosent i regnskogene.
 • Av 73 000 plante— og dyrearter i regnskogene , som forskerne har god nok bestandskunnskap om, er drøyt 22 000 karakterisert som truet av utryddelse.
  Blir regnskogene borte vil altså en svært stor andel av klodens planter og dyr dø ut for alltid.
afp000495451_doc697eb9xrdm9cqookg6i-y2bpiwXKHI.jpg
 • Det er bundet mer CO2 i verdens skoger enn det som finnes i atmosfæren. Verdens skoger og jordsmonnet under den lagrer rundt 650 milliarder tonn karbon.
 • Når skog fjernes frigjøres store mengder CO2 som havner i atmosfæren. Karbonet omdannes til klimagassen CO2 når skogen brennes eller ødelegges.
  Kjøtt— og soyaproduksjon er viktigste årsak til avskoging i Brasil.
afp000824227_doc6iplivj9szsrukj7e1d-U6Jq2UybuU.jpg
 • Palmeoljeproduksjon har skylden for mesteparten avskogingen i Asia.
 • Brasil har redusert avskogingen med 75 prosent siden 2005. Den har økt litt igjen det siste året.
  Etter massiv kritikk sier stadig flere palmeoljeselskaper at de ikke lenger vil ødelegge regnskogen. Det gjenstår å se om de holder det løftet.
afp000824141_doc6iplbdqqsqr1lh8qme1d-aUwFH9mh5V.jpg
 • Det er innført en midlertidig hugststans i Kongo og Indonesia. Det ser ut til å redusere avskogingen, men den har ikke stanset.
  Kilde: Regnskogfondet

Og her, hos Regnskogfondet, kan du få en mye grundigere innføring!

I denne dokuemnteren forteller Nahuaene i Peru om livet som isolert urfolk, før de for 30 år siden ble tvunget i kontakt med tømmerhuggere og halve stammen døde på grunn av sykdom de tidligere ikke var eksponert for.

Se dokumentaren om nahuaindianere her: