Norge

Advokat Elden førte Nav-feil for Høyesterett uten å vinne frem

Advokat John Christian Elden tok opp en feiltolkning av EØS-regelverket for Høyesterett i 2017. Han ble ikke hørt i saken.

John Christian Elden prøvde å ta opp en feiltolkning av EØS-regelverket i Høyesterett i 2017. Han sier retten ikke ville behandle spørsmålet.
  • NTB

De aller fleste av de 48 bedrageridommene som er identifisert i trygdeskandalen, er kun behandlet i tingretten. Én av sakene gikk helt til Høyesterett i avdeling, skriver Rett24.

I saken fra 2016 ble en mann i 60-årene dømt til 75 dagers ubetinget fengsel i Nedre Telemark tingrett. Mannen hadde flere ganger reist til Italia mens han mottok arbeidsavklaringspenger (AAP).

Fikk samfunnsstraff - NAV anket til Høyesterett

Saken ble anket til lagmannsretten, og straffen ble omgjort til samfunnsstraff. Nav anket straffeutmålingen til Høyesterett.

Elden var forsvarer for mannen og har gått gjennom papirene fra saken på nytt. Han har funnet at han anførte EØS-avtalen og trygdeforordningen fra 2012 da saken var til behandling. Elden sier til Rett24 at han fikk beskjed om at dette var utenfor anken.

Høyesterett skulle i saken ikke ta stilling til saksbehandlingsfeil, men selve straffeutmålingen. Elden mente likevel at feiltolkningen var avgjørende for om mannen skulle dømmes til fengsel eller samfunnsstraff.

– Retten ville ikke diskutere denne problematikken. Jeg fikk beskjed om at det ikke var tema, sier Elden til VG.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie administrerte saken. Hun sier til avisen at hun ikke kan kommentere straffeutmålingen.

I en juridisk vurdering fra Nav heter det at etaten mener norsk lov ikke var i strid med EØS-retten før den nye trygdeforordningen trådte i kraft i 2012.

Les mer om

  1. EØS
  2. Trygdeskandalen
  3. John Christian Elden