Wenche Foss - fra arkivet

Her er noen utdrag av avisklipp fra Wenche Foss sin karriere.

Wenche Foss debuterete i teater som Rognveddatteren Ingrid i Wilhelm Dybwads melodiøse operette "Teaterblod", og klarte allerede fra første stund å vekke anmelderens interesse.

Anmeldelsen «Taterblod» 29. mars 1935:

Wilhelm Dybwads melodiøse operette "Taterblod" synes fremde les å ha sin tiltrekningskraft. «Søilen» var til premieren stuvende full av folk og stemningen var høl. Det var ofret meget arbeide på innstuderingen og alt gikk med fart og sikkerhet — undtagen mellemaktene som var tålmodslltende lange. Blandt de rollehavende skal først og fremst nevnes Gunhild Se hytte Jacobsen, taterdronningen Radda, Lillemor Stenfeldt Foss, tater-Jenten Eldrid, Arvid Sundb 1 a d,Iver, og Finn Bernhoft, Elias.

Det Interessen spesielt samlet sig om var imidlertid debutantinnen Wenche Foss. Den unge dame spilte Rognveddatteren Ingrid, som er så overhendig forelsket i tater gutten Iver. Frøken Foss gav det samme gode inntrykk som ved sin optreden nylig. Hun har smukke betingelser for scenen — både tale stemme og sangstemme av en av gj-ort tiltalende beskaffenhet, et godt sceneytre, en fri og naturlig fremtreden, en god diksjon.Den unge dame var gjenstand for hjertelig hyldest. La det være en opfordring til & arbeide videre. Ikke til & få griller av.

A. S.

Et av de første intervjuene med Wenche Foss:

Intervju Aftenposten 24. august 1935

— Hvor gammel er De?

- Slikt spør man ikke om — men Jeg er ikke tyve ennu.

Se bildet i større format!

Filmskuespiller

I 1940 debuterte i Tørres Snørtevold og bele også kjent for sin rolle i "En herre med bart" i 1942.

Se bildet i stort format!

Saken utvides med flere arkivsaker, som er hentet fra Aftenpostens digitale arkiv (arkivsaker fra 1860 — dagens avis).

Du kan søke i arkivet fra flere steder. Enkleste er ofte søkefeltet du finner øverst på Aftenposten.no.

Husk å krysse av for "Arkivet". Du kan også gå til søkesiden vår .

Sjekk også kundesiden for arkivet .