Tolletaten med storaksjon i Oslofjorden og langs Sørlandskysten

I forbindelse med pinsehelgen og inngangen til båtsesongen gjennomfører Tolletaten en stor båtaksjon i Oslofjorden og langs Sørlandskysten.

Tollinspektører om bord i en av tollbåtene som patruljerer grensen mot Sverige.

– Vi benytter det vi har av ressurser på den maritime siden for å dekke et størst mulig område. Målet er at vi skal vise tilstedeværelse og informere publikum om hvilke regler som gjelder ved kryssing av grensen til sjøs, sier avdelingsleder Nina Bergmann ved grensekontrollavdelingen Sør-Norge.

Under aksjonen vil Tolletaten bruke samtlige av sine fartøy, og i tillegg deltar to kystvaktfartøy.

I aksjonen vil etaten spesielt fokusere på regelverk knyttet til reparasjon av lystbåter i utlandet.