Lørdag 20. og 27. juni er buss for tog et faktum. Slik skal det foregå sommeren 2020.

Bane Nor lover koronatrygge reiser med buss for tog. De lover også at mer arbeid skal gjøres når jernbanen stenges i sommer.

– Jeg har astma, og det har fått folk til å skvette litt på toget, smiler Arnfinn Holten. Han tror det vil gå bra med kombinasjonen av koronavirus og buss for tog.

Fredag holdt Statens vegvesen, Ruter, Bane NOR, Vy og Go-Ahead Nordic pressetreff i Oslo om trafikk- og kollektivavvikling i sommer.

Nå like før en ny periode med buss for tog er et faktum er livet på Oslo S på vei tilbake til normalen. På lokaltogene var det for noen uker siden god plass. Nå fylles setene raskt opp, som ikke er merket med klistrelapper.

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy opplyser at personalet nå hele tiden må be passasjerer bruke alle innganger og vogner slik at plassen utnyttes.

– Vi ber også om at ikke alle reiser på de travleste tidene. At de vurderer andre avganger eller bruker andre tog. Men vi kan ikke be reisende med gyldig billett om å gå av på grunn av mange passasjerer, sier Scholz.

For Mette Christiansen innebærer buss for tog at hun blir kjørt til Brynseng på vei mot Oslo. – Det tar mer tid, men det skal gå greit, sier hun.

– Det har vært noen ganger nå da jeg har måttet si fra om avstand, smiler Arnfinn Holten (50), på vei hjem til Ås.

At det strømmer på med passasjerer i kollektivtrafikken får ikke Holten eller Mette Christiansen (58), som skal med toget til Ski, til å grue seg.

– Jeg tar det som kommer. Jeg er uansett nødt til å komme meg hjem til Greverud, sier Christiansen.

Slik blir buss for tog i 2020

Her blir det normal sommertrafikk:

 • Oslo S er åpen i hele sommer. Kun deler av stasjonen påvirkes av byggingen på Follobanen.
 • Bare toglinjer vest for Oslo og på Østfoldbanen blir rammet av togstans.
 • Tog mot Lillestrøm, Gjøvik og Kongsvinger går som normalt.
 • Strekningen Oslo S-Sandvika er åpen hele sommeren.
 • Også Askerbanen, det nye dobbeltsporet mellom Asker og Oslo S, er åpen hele sommeren. Her kjører togene som normalt, med unntak av L1 (Spikkestad-Lillestrøm).
 • Dette gir Vy og Flytoget tilnærmet vanlig sommerdrift på stasjoner som Lysaker, Sandvika og Asker.
 • Mellom Rygge og Kornsjø er også Østfoldbanen åpen, men det kjøres ikke tog mellom Halden og Gøteborg.

Her blir det buss for tog:

 • Oslo S-Rygge og Østre linje er stengt fra og med 27. juni til og med 9. august (seks uker).
 • Drammenbanen og Lieråsen tunnel mellom Drammen og Asker er stengt fra og med 20. juni til og med 2. august (seks uker). På dette dobbeltsporet er også strekningen Asker-Sandvika stengt fra 27. juni.
 • Bergensbanen (Vy) vil kjøre over Roa, mens Go-Ahead skal sørge for alternativ transport mellom Oslo S og Kongsberg.

Saktekjøring og færre avganger:

Bane Nor opplyser at det blir forsinkelser og saktekjøring 10.-14. august, når sommerens arbeid er avsluttet.

Slike slusesystemer ved busser for tog blir vanlige sommeren 2020, på de største jernbanestasjonene.

Dette møter deg som passasjer

I påsken var det stans i flere dager i trafikken mellom Drammen og Skøyen, og mellom Oslo og Halden. Da fikk Bane Nor og Vy prøvd ut en buss-for-tog-modell som de skal bruke også i sommer:

For stasjonene:

 • Større arealer settes av til buss for tog enn før. I år vil dette merkes enda mer på pendlerparkeringer.
 • Skiltingen på stasjonene skjerpes.
 • På flere store stasjoner tas strengere sluse- og køsystemer i bruk.
 • Det skal hele tiden gis informasjon om hvordan folk bør opptre.
 • Passasjerer bes uoppfordret vise frem gyldig billett ved ombordstigning eller i toget, uten at kontrollører skal holde i mobiltelefoner eller periodekort.

For bussene:

 • Inngangen foran hos sjåførene holdes stengt.
 • Flere seter bak sjåførene holdes stengt.
 • Kun halvparten av setene på bussene skal brukes. Unntaket er familiemedlemmer eller personer som til daglig lever tett på hverandre.
 • Passasjerene skal så langt det er mulig, håndtere bagasjen selv.

For trafikken:

 • Entur, Vy og Flytogets digitale reiseplanleggere skal holde oversikt over hvor det er buss for tog.
 • Informasjon til passasjerene om alternative reisemåter og alternative veier til og fra holdeplassene skjerpes.
 • På de travleste stasjonene og strekningene vil det igjen gå busser kontinuerlig med ned til fem minutters mellomrom.
 • Praksisen følger regjeringens veileder for kollektivtrafikk.
For fjerde år på rad må buss for tog til Ås gå uten fast pendler Raphael Raymond (30).– Jeg legger inn fire ferieuker og tar bil de to siste av de seks ukene, sier han.

Trangt om plassen – merk endringer på Ski

Tilbakemeldingene i påsken var at de reisende var veldig fornøyde. Det bekrefter infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane Nor og Vys Gina Scholz.

Men da reiste bare noen få. I sommer blir det garantert flere, selv om hjemmekontor fortsatt brukes hyppig.

I år er det Bane Nor som er ansvarlig for all skilting og merking på stasjonene. Vy, Flytoget og Go-Ahead har ansvar for kundeveiledere og busser.

I år som i fjor blir Bryn og Brynseng T-banestasjoner og Tollbukaia brukt som endestasjoner for buss for tog.

På Ski vil av- og påstigning skje på vestsiden av stasjonen, på grunn av de store arbeidene som skjer her.

Gina Scholz lover at Vy skal følge trafikkutviklingen tett. De tar høyde for like mange passasjerer som i fjor, samtidig som rådene for avstand mellom folk skal opprettholdes.

Det kan bety flere busser.

– Det er god tilgang på busser og vi vil hele tiden følge godt med på hvor mange som reiser og hvor flest reiser. Vi skal ha riktig antall busser på rett sted, lover Scholz.

Fra Asker stasjon i påsken 2020.

Mer arbeid blir gjort i år enn i fjor

Store prosjekter, som renovering av Lieråstunnelen, arbeider på Follobanen og rundt Moss, er årsaken til at flere linjer også i år blir stengt i opptil seks uker.

Øvrig vedlikeholds- og fornyelsesarbeid kalles ekstraarbeider. Dette blir det mer av i år enn i fjor, konstaterer Vibeke Aarnes.

– Ja, det vil jeg si. Vi putter inn en masse ting som skal gjøres under togstansen, sier hun.

Det er blitt mer penger til ekstraarbeid. Det skyldes delvis at Bane Nor har satt av én milliard kroner til vedlikeholdsarbeid på strekningen Lysaker-Lillestrøm, delvis at regjeringen har bevilget 200 ekstra millioner i «koronamidler».