Forskere tror det blir mulig å forsinke aldring. Svaret kan ligge i nyrene.

Forskere prøver å finne ut hvorfor nyrene svekkes når vi blir gamle. Klarer de det, tror de det kan være mulig å forsinke aldringen.

Forskning på nyrefunksjonen gir interessante data om aldring. Herlaug Jakobine Hansen er med i tredje runde undersøkelser sammen med sykepleier Aslaug Jakobsen, overlege Bjørn Odvar Eriksen og overlege Toralf Melsom (sittende) ved Nyreseksjonen, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Noe av svaret på hvorfor noen eldes saktere enn andre – eller raskere – kan finnes i nyrene. Forskere ved Universitetet i Tromsø har studert nyrefunksjonen og blant annet aldringsprosessen helt fra 2007, da de begynte med 1627 personer. Nå er de inne i tredje runde med å undersøke forsøkspersonene.

– Hvis vi klarer å finne ut hvorfor friske eldre til tross for god helse får dårligere nyrefunksjon, så vil vi skjønne mer om aldringsprosessen. Da vil vi antagelig kunne forsinke aldringen noe. Det er litt som å finne ungdomskilden, sier professor og overlege Bjørn Odvar Eriksen ved Metabolsk og nyremedisinsk forskningsgruppe ved Universitetet i Tromsø.

Tromsø-forskerne er alene internasjonalt om å gjøre en så langvarig studie med nøyaktige målinger av nyrefunksjonen i normalbefolkningen. Tap av nyrefunksjonen begynner hos alle mennesker i løpet av 40-årene og er et mål på aldring generelt.

Overlege Bjørn Odvar Eriksen jobber ved nyreseksjonen hos Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kan bli mulig å forsinke aldring

Forskerne jobber ut fra en teori om at det kan være andre årsaker til aldring i nyrene enn dem man kjenner til fra før.

– Finner vi et botemiddel mot dette, så forsinker vi aldringen. Dette jobber vi oss skrittvis frem mot. Og vi har mye materiale samlet i fryserne, sier professoren.

Forskning.no omtalte også nylig forskningen på nyrefunksjonen.

– Aldringen skjer med forskjellig hastighet hos forskjellige personer. Dette kan vi følge ved å måle nyrefunksjonen gjentatte ganger når folk blir eldre, sier Eriksen.

Fordi man lever lengre enn før, kan man i dag få andre sykdommer i alderdommen. Kronisk nyresykdom er en av dem. Fra 1990-årene og til i dag har dødeligheten ved kronisk nyresykdom steget med 40 prosent.

Å endre kosthold vil bety mye

Det er tidligere kjent fra forskning at for mye brus, godteri og kaker eller annen kost som bidrar til overvekt, type 2 diabetes og hjertesykdom, heller ikke er bra for nyrene. Man kan gjøre mye ved å endre noen kostholdsvaner. Det er gjort studier som tyder på at et sunt kosthold kan bidra til å forhindre kronisk nyresykdom.

– Vi prøver å finne ut hvilke faktorer som styrer alt dette. Det er antagelig de samme mekanismene som gir aldring i resten av kroppen, sier Eriksen.

Når forskerne forstår disse mekanismene, får vi et grunnlag for å finne tiltak. Det kan være livsstilsendringer eller medikamenter som kan sinke aldringsprosessen både i nyrene og kroppen som helhet.

– Foreløpig tror vi det er viktig å hindre overvekt og høyt blodtrykk. Røyking er nok heller ikke gunstig, sier Eriksen.

Kan identifisere personer som eldes raskere

I studien undersøker de en forholdsvis frisk gruppe mennesker fra normalbefolkningen. De hadde ikke kreft, diabetes eller høyt blodtrykk da de ble med i studien i 2007. Selv om man tar hensyn til de kjente risikofaktorene, ser forskerne at det går sakte nedover med nyrefunksjonen når mennesker blir eldre.

– Det betyr at det er andre årsaker enn dem vi kjenner fra før, sier han.

Akkurat nå jobber forskerne med tre forskjellige prosjekter:

  • Sammenhengen mellom fedme og fall i nyrefunksjonen.
  • Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og fall i nyrefunksjonen, livsstilsfaktorer og nyrehelse.
  • Undersøkelser av proteinmolekyler i blodet som markører for raskere tap av nyrefunksjon. Disse molekylene kan brukes til å identifisere personer som har raskt fall i nyrefunksjonen på grunn av raskere aldring.

Skal undersøke virkningen av høyt proteininntak

Måltider med mye proteiner fører til at nyrene må jobbe hardere. Om et kosthold med høyt proteininntak fører til raskere aldring av nyrene og dårligere filtrering på sikt, vet vi ikke sikkert. Men det er en interessant hypotese å se nærmere på, forteller Bjørn Odvar Eriksen.

De norske forskerne samarbeider tett med forskere i Berlin, Michigan og Reykjavik. Resultatene i Tromsø så langt har vist at økt fettmengde i blodet, stive blodårer, høy hvilepuls og en lav grad av betennelse gir raskere fall i nyrefunksjonen.