Norge

Nå må bilistene betale for at bomstasjon skal rives

Bompengene i to og en halv måned går i sin helhet til å fjerne bomstasjonen.

45 millionerkroner vil det koste å rive bomstasjonen ved Sande i Vestfold. Jon Hauge

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • John Hultgren
  Utenrikssjef

- Dette er toppen av frekkhet fra staten, sier andre nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp).

Han kan nesten ikke tro han hører riktig da Aftenposten opplyser ham om at prisen for å fjerne Sande-bommen er 45 millioner kroner. I gjennomsnitt betaler hvert kjøretøy 27,7 kroner for å passere. Det betyr at 1,6 millioner passeringer vil gå til å dekke rivingen av stasjonen.

- Strekningen der bommen nå står, må jo bli den flotteste delen av hele E18 når dette arbeidet er ferdig, sier han.

2,5 måneder ekstra

Prisen på 45 millioner kroner inkluderer både fjerning av bomstasjonen, ny asfaltering og en rekke andre mindre endringer. I henhold til den opprinnelige avtalen mellom bompengeselskapet og Statens vegvesen, skal bompengeselskapet betale for at bomstasjonen blir fjernet, og for at veien settes tilbake til vanlig standard.

At bompengeselskapet skal betale, betyr selvsagt at bilistene skal betale.

Dermed kan ikke bommen fjernes i august, da veien er ferdig betalt ned. Pengeinnkrevingen vil i stedet fortsette til november. Pengene som samles inn de siste om lag 2,5 månedene, vil i sin helhet gå til å dekke kostnaden ved å fjerne bommen.

- Hvordan kan det koste 45 millioner kroner å fjerne denne bomstasjonen?

- Det som gjør at dette blir kostbart er at det er firefelts vei, at det er mye elektronikk, variable skilt og annet avansert utstyr. Fjerning av bomstasjonene er en del av bompengeopplegget. Det er hjemlet i proposisjonen som Stortinget har vedtatt. Dette er et anlegg til flere milliarder kroner, så kostnaden til fjerning er en relativt liten del av totalsummen, sier avdelingsdirektør ved veiavdelingen ved Statens vegvesen i Vestfold, Tore Kaurin.

Han legger til at Veivesenet samtidig bygger en kontrollplass på dette stedet hvor politiet kan gjennomføre kontroller.

- Tror du folks vilje til å betale bompenger kan bli lavere når det viser seg at alle bompenger i 2,5 måneder går til fjerning av bomstasjonen?

- Det blir en spekulasjon. Det er nå sånn at både det å sette opp stasjonen og å ta dem ned er en del av bompengeordningen. Mange mener selvsagt at staten skal betale alt, men vi må forholde oss til det Stortinget har bestemt. Dette er ikke noe nytt, det er slik i alle prosjekter.

- Prisen er kanskje litt høyere?

- Den er muligens litt høyere enn vanlig, men det vet jeg ikke så mye om. Jeg har ikke så mye erfaring med å fjerne bomstasjoner.

Fjernes tre år før planlagt

Kaurin påpeker at den gode nyheten i dette er at bomstasjonen fjernes tre år før planlagt.

- Årsaken til det er kort og godt at det har kjørt flere biler gjennom bomstasjonen enn det våre beregninger viste at det ville gjøre. Vi brukte de beste modellene vi hadde, men de er nok litt konservative. Det er også trafikkprognosene. Det betyr at anlegget blir betalt ned raskere, og det er til tross for at veien var stengt i et halvt år som følge av problemene i Hanekleivtunnelen, sier Kaurin.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Hva er en bypakke? Og hva betyr det «å fjerne nullvekstmålet?» Vi forklarer Frp-kravene.

 2. NORGE

  Onsdag vedtok Stortinget 14 nye bomstasjoner. Øya med 2000 innbyggere slipper bompenger.

 3. NORGE

  Nå skal dette kvitteringslyset fjernes i alle bomstasjoner

 4. POLITIKK

  Slik vil samferdselsministeren bygge mer vei med mindre bompenger

 5. OSLOBY

  Nye motorveiplaner i Oslo vil gi enda mer bompenger

 6. NORGE

  Nye bomringer i Oslo og Bergen utsettes