Norge

Facebook-profilen din gir arbeidsgivere bedre svar enn tester

En jobbsøkers Facebook-profil gir ifølge forskerne et bedre bilde av søkerens personlighet enn personlighetstestene som vanligvis blir brukt til rekruttering.

- I personlighetstester vil folk ofte skrive det de tror er det sosialt akseptable svaret. Det er vanskeligere å gjøre på Facebook, ifølge forsker Donald Kluemper. Foto: SCANPIX

  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Det viser forskning fra professor Donald Kluemper fra Northern Illinois University i USA, skriver danske Magasinet Arbejdsmiljø.

— I personlighetstester vil folk ofte skrive det de tror er det sosialt akseptable svaret. Det er vanskeligere å gjøre på Facebook, sier Kluemper ifølge magasinet.

Sjekket Facebook-sider

Forskerne ba jobbsøkerne fylle ut en personlighetstest som skulle undersøke karaktertrekk som samvittighetsfullhet, utadvendthet, omgjengelighet, åpenhet og følelsesmessig stabilitet.

Et kontrollpanel ble bedt om å besvare samme spørsmål på basis av et kort opphold på kandidatenes Facebook-side. Et halvt år senere ble kandidatenes nye arbeidsgivere bedt om å karakterisere dem.

Les også

Statoil får 200 CV-er hver dag

Forskerne fant at Facebook-evalueringene var i langt større ovensstemmelse med sjefenes vurdering enn de personlighetstester som kandidatenes hadde fylt ut.

Lett tilgjengelig

Helene Tronstad Moe, førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Markedshøyskolen og fagsjef Adecco Search & Select, synes studien er interessant.

— Studien belyser nytten av å bruke en relativt lett tilgjengelig informasjonskilde i rekrutteringssammenheng. Mennesker velger og modifiserer sitt sosiale miljø slik at det er i samsvar med deres personlige preferanser og tilbøyeligheter. På sosiale medier kommer dette for eksempel til uttrykk gjennom favorittbøker, musikk og filmer, men også gjennom statusoppdateringer, fotografier og hvem du er i nettverk med, sier Tronstad Moe.

Trenger du råd om jobbintervju og tester? Spør jobbekspert Helene Tronstad Moe!

Etisk betenkelig

Ifølge henne mener flere forskere at andresvurderinger kan væremerforutsigbare forfremtidigatferd(for eksempel jobbutførelse) sammenlignet med vurderingen man selv gjør av sin egen personlighet.

Selv om sosiale medier kan være nyttig i en rekrutteringsprosess, tror ikke Tronstad Moe at de vil utkonkurrere personlighetstestene. Hun peker på flere begrensninger knyttet til bruk av sosiale medier i rekrutteringssammenheng.

— For det første bruker ikke samtlige kandidater sosiale medier. For det andre vil påliteligheten av sosiale medier i rekrutteringssammenheng reduseres hvis jobbsøkere tilpasser atferden og profilen sin på sosiale medier ut fra hva de tror arbeidsgivere ser etter. For det tredje kan bruk av sosiale medier som et element i rekrutteringsprosessen være etisk betenkelig, mener Tronstad Moe.

Hun viser til at rekrutterere bevisst eller ubevisst kan bruke informasjon på sosiale medier, som seksuell legning og politiske og kulturelle preferanser, i rekrutteringen.

Bruk sosiale medier riktig

Tronstad Moe anbefaler jobbsøkere å skille mellom hattene man tar på seg i ulike sosiale medier.

- Jeg vil nok råde jobbsøkere til å lukke Facebook-profilen sin, slik at man til en viss grad beskytter seg mot at irrelevant informasjon blir lagt vekt på i en rekrutteringsprosess.

— Dersom man har Linkedin og Twitter-kontoer kan dette kanskje være mer hensiktsmessige arenaer å profilere seg overfor fremtidige arbeidsgivere på. Her kan man ta del i faglige diskusjoner og profilere seg profesjonelt, men det betyr selvfølgelig også at man bør tenke seg litt om hva man ytrer til hvem og på hvilken måte budskapet formuleres, sier Tronstad Moe.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook

Les også

  1. Fikk sparken etter Facebook-samtale

  2. Børge Nyborg (25) vant konkurransen om sjefsstolen

  3. «Ønsker en kontordame…»