Studie: 3D-mammografi fant ikke mer kreft enn vanlig mammografi

3D-mammografi finner ikke flere krefttilfeller, men er likevel mer treffsikkert enn tradisjonell mammografi, ifølge en ny norsk studie.

Håpet er å avdekke flere aggressive og dødelige kreftsvulster i brystet.

Forskere fra Kreftregisteret, Universitetet i Bergen og Helse Bergen sto bak studien.

– Hovedfunnene våre er at det ble oppdaget like mange tilfeller av brystkreft ved bruk av tomosyntese som ved vanlig mammografi, sier prosjektleder Solveig Hofvind ved Kreftregisteret. Hun leder også Mammografiprogrammet.

I studien ble det ikke oppdaget flere krefttilfeller ved hjelp av 3D-mammografi, også kalt tomosyntese, men presisjonen var større. Dermed var det færre kvinner som trengte å komme tilbake til nye undersøkelser og utredning.

Les også

Da Anne (61) fikk kreft, forsto hun ikke hva legen sa. Nå gjør hun alt for å hjelpe andre.

Håper på reaksjoner

Dette er så langt den største og mest omfattende studien som er gjort på dette feltet. Hofvind tror at resultatene fra den norske studien kan skape reaksjoner fordi både fagmiljøer og brukergrupper har store forventninger til den nye teknologien.

Håpet er at man skal kunne avdekke flere aggressive og dødelige kreftsvulster i brystet. Det er imidlertid ikke tilfelle ennå. Forskning så langt har vist at det oppdages flere svulster, men at disse ofte er små og saktevoksende svulster som ikke fører til sykdom.