Norge

Rundt 10.000 elever streiker 31 steder i Norge fredag

Streikende skoleelever på plass utenfor Stortinget 22. mars. Fredag blir det ny klimastreik, om enn i litt mindre skala.

Fredag arrangeres mer enn 1.500 skolestreiker fordelt på 118 land. 31 av streikene er i Norge. Det felles budskapet til politikerne er «Ta fremtiden på alvor».

  • NTB

Bare to måneder etter forrige klimastreik fra de unges side, velger de å streike igjen. Mens den første streiken var for å få politikerne til å ta mer ansvar i klimakampen, forklarer Natur og Ungdom at fredagens aksjon er en reaksjon på mangelen på handling i kjølvannet av forrige streik.

– FNs naturpanels siste sjokkerende rapport understreker nok en gang behovet for handling, heter det i en uttalelse fra Natur og ungdom.

I Norge trekkes i tillegg statsminister Erna Solberg (H) sin ros av ungdomsengasjementet frem som «bensin på streikebålet» fordi hun ifølge Natur og ungdom ikke lytter til kravene som er fremsatt fra de unge.

Les også

Fredag er det skolestreik for klimaet igjen. Denne gangen bør barna bli på skolen. | Joacim Lund

Even Jacobsen (13) er en av initiativtagerne til streiken i Norge:

– Jeg vil at Solberg skal si at hun tar fremtiden vår på alvor og vil innfri kravene våre! Det som vil være mest provoserende, er at hun fortsetter å rose engasjementet vårt, men ikke lytter, sier han til NTB.

Solberg kommer

Statsminister Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kommer til streiken rundt 11.45 for å bli konfrontert med kravene fra tusenvis av ungdommer. Kravene inkluderer at det ikke gis flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, men i stedet skapes nye klimavennlige jobber i Norge. De unge krever også at det norske klimamålet økes og at norske utslipp mer enn halveres innen 2030.

Det var solid oppmøte foran Stortinget 22. mars.

Det er også et krav at politikerne viser solidaritet med barn og unge i det globale sør som rammes av klimaendringene vi er skyld i: Gi mer støtte til finansiering av klimatiltak og klimatilpasning. Støtten må trappes opp til minst 65 milliarder årlig.

Det siste hovedkravet er at statsministeren erklærer klimakrise og følger opp med tiltak.

Stortinget skal for øvrig stemme over kravene 6. juni i to forslag fremmet fra SV og MDG.

Usikkert oppmøte

Ved den forrige internasjonale streiken deltok over 1,8 millioner unge. Av dem var det rundt 40.000 som deltok i Norge. Arrangørene fredag sier det er vanskelig å anslå hvor mange som vil møte opp denne gangen, men at de tror på opp mot 10.000 på landsbasis. På grunn av eksamen er det ventet langt lavere oppmøte i Norge enn ved forrige aksjon.

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom håper uansett statsministeren har mer å komme med enn sist når hun skal møte den yngre generasjon fredag.

– Dersom Erna Solberg ikke har et eneste nytt klimatiltak å presentere, er det utrolig provoserende. Hvor lenge skal barn og unge måtte protestere for vår rett til et levelig klima, før regjeringen lytter, spør Eiterjord.

– Erna Solberg har valget mellom å vende tusener av barn og unge ryggen, eller å lytte til kravene våre og ta klimakrisen på alvor: la oljen ligge, kutt norske utslipp i tråd med Parisavtalen og trapp opp klimabistanden kraftig.

Les også

  1. Jeg streiker for klimaet igjen i mai. Kommer du denne gangen, Erna? | Oline Larsen Gravås

  2. Merkel roser tyske elever for ukentlig klimastreik

  3. Snart ny klimastreik: – Vi fortsetter helt til vi får en endring

  4. FpU-leder hardt ut mot skolenes klimastreik

Les mer om

  1. Klima
  2. Klimapolitikk
  3. Barn
  4. FNs klimapanel
  5. Utslipp