Janne Kristiansen: - PST preges av redsel for kritikk som hemmer tjenesten

Den tidligere PST-sjefen mener at Politiets sikkerhetstjeneste preges av et «post-Lund-syndrom».

Janne Kristiansen den samme dagen som hun gikk av som PST-sjef 19.januar i år.

I Janne Kristiansens forklaring til 22.juli-kommisjonen kommer det frem at hun mener at PST lider av en forsiktighetskultur, eller «post-Lund-syndrom» som hun også kaller det.

Hun mener ifølge forklaringen at PST etter Lund-kommisjonen har vært redde for kritikk fra EOS-utvalget. Utvalget skal føre kontroll med etterretnings-, overvåknings— og sikkerhetstjenestene i Norge.

«Kristiansen sier at hun mener at EOS-rapportene og hvordan disse offentliggjøres er problematisk», heter det i rapporten fra intervjuet.

— Sammen med Lund-kommisjonen har dette bidratt til en forsiktighetskultur i PST som hemmer tjenesten, sa hun.

Les også

Janne Kristiansen fikk melding om 22.juli-terror av Aftenposten-journalist

Eks-PST-sjefen sa også at «organisasjonen preges av redsel for kritikk, blant annet som følge av at de lå med «brukket rygg i 1996» og mange av de samme medarbeiderne er der fortsatt.

Hun fortalte også at registreringene ikke var godt nok begrunnet.

— Bør diskutere PSTs oppgaver

Hans Sverre Sjøvold, nå politimester i Oslo, men ekspedisjonssjef i Justisdepartementet i fjor, sier dette i sin forklaring om «forsiktighetskulturen» i PST.

— PST er en organisasjon som blir så ettergått i forhold til det meste de gjør, helt ned på mikronivå, at det nødvendigvis vil innebære at de er nøye med det de gjør.

Han mener det bør tas en diskusjon om PSTs oppgaver, og stiller spørsmål om livvakttjenesten og tunge etterforskningssaker «tar vekk fokus fra å forebygge terrorvirksomhet og ekstremisme.»

Også avdelingsdirektør Halvor Fosli nevner «Lunds-syndromet».

— De lokale politidistriktene har litt angst for å registrere trivielle saker i systemet.

Liker ikke åpenhetslinjen

Som følge av redselen for kritikk mener Janne Kristiansen at det kunne gi seg utslag i at «det var lettere ikke å legge inn, enn å legge inn informasjon i Smart» (navnet på registeret) og videre:

«Hun synes det er bekymringsfullt at EOS legger seg opp i etterforskningssaker, eksempelvis kamerabruk i kjellerbod som fikk kritikk»

Kristiansen kritiserer også åpenhetslinjen som hun mener har gått for langt.

«Hun opplever at myndighetene ønsker dette, men at det gjør tjenesten sårbar», står det i forklaringen.

Kritiserer departementer

Janne Kristiansen kritiserer også flere departementer og etterretningstjenesten i sin forklaring.

Hun fortalte kommisjonen at PST stadig ble bedt om å komme med innspill fra Justisdepartementet, men at de ikke opplevde å få gehør - hverken gjennom tilbakemeldinger eller tilført ressurser.

Les også

Politimester: - Hadde vi gjennomført aksjonen alene, hadde vi vært på øya tidligere

Kristiansen mente også at Forsvarsdepartementet ikke forsto at det ikke lenger var noen «ytre fiende». Hun mener at i stedet for å legge milliarder på bordet for fregatter, u-båter og kampfly, burde man heller fordele ressursene mer for å beskytte landet mot ekstremisme og terror.

Kristiansen sa også at både Justisdepartementet og PST formidlet et trusselnivå som økte til regjeringens sikkerhetsutvalg. «Men det ga seg ikke utslag i tilsvarende økte ressurser til PST.»

Les forklaringen her: