Regjeringen vedtok Krekar-utsendelse tre uker etter Frp-exit

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å utlevere mulla Krekar til Italia.

Onsdag kunngjorde justisdepartementet at de vedtar at mulla Krekar kan utleveres til Italia.

Beslutningen kommer bare tre uker etter at Frp gikk ut av regjeringen.

Krekar vil klage regjeringens beslutning inn for Kongen i statsråd. Det innebærer at utleveringen ikke kan iverksettes før etter at klagen er behandlet der.

Men det antas at det kan føre til en utsettelse av utleveringen, og ikke til en endring av beslutningen, siden et statsråd på Slottet jo består av regjeringens medlemmer.

Krekar kan dermed sendes ut av landet i løpet av én til to måneder, dersom regjeringen ønsker det. Krekar har tre ukers klagefrist.

Advokat Brynjar Meling, som representerer Krekar, sier de vil benytte seg av den tiden før klagen sendes inn.

Frp i opposisjon garanterte Krekar-utlevering

Frps Per-Willy Amundsen sier han er glad for beslutningen. Han sier det er tilfeldig at det skjer like etter at Frp har gått ut av regjeringen - og med en Høyre-statsråd i Justisdepartementet.

Frp lovet velgerne foran stortingsvalget både i 2009 og 2013 at hvis Frp kom i regjering, så ville det første de skulle gjøre være å sende mulla Krekar ut av landet. Men selv om partiet hadde justisministeren i over seks år, kom beslutningen først da Høyre overtok departementet.

– Jeg tror alle forstår at det er tilfeldig at det skjer nå. Dette har med timing å gjøre, sier Amundsen.

– Det hadde selvsagt vært fint om det var en Frp-statsråd som hadde satt det endelige punktumet. Men vi er trygg på at dette ikke hadde skjedd uten at Frp hadde vært med i regjering, sier Amundsen.

Justisminister Monica Mæland (H) avviser kategorisk å svare på spørsmål om når en utlevering kan finne sted, eventuelt om regjeringen har hastverk med å få sendt Krekar til Italia.

– Det er fattet en beslutning om at vilkåret for utlevering er til stede. Det er det jeg ønsker å si om saken, sier Mæland.

Hun avviser også å gi noen detaljer om selve innholdet i vedtaket.

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i vedtaket fordi det dreier seg om en enkeltperson, sier hun.

Mæland sier regjeringen har kommet frem til at vilkårene for å utvise mulla Krekar til Italia er til stede, slik som domstolen også har gjort. Hun vil ikke kommentere innholdet i vedtaket ytterligere av hensyn til klagefristen.

– Vedtaket vil ikke bli effektuert før fristen er ute, og da vil klagen bli behandlet av Kongen i statsråd, sier hun.

– Et justismord

– Det er et justismord, sier Brynjar Meling, mulla Krekars advokat, når Aftenposten tar kontakt.

Han mener dommen fra Italia baserer seg på oversettelser fra overvåkningen som er uriktig gjengitt. Sitatene er ikke kontrollert hverken av italienske eller norske domstoler, ifølge advokaten.

– Det er ikke unøyaktig gjengitt, men direkte feil, sier han.

Kommer dere til å klage på vedtaket?

– Det skal selvsagt påklages til Kongen i statsråd, svarer Meling. Han forteller at de ikke kommer til å godta vedtaket før det blir rettslig overprøvd, selv om de ikke får medhold i klagen.

Meling har varslet nye rettslige skritt og om nødvendig ta saken helt til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, skriver NTB.

– Vi kommer til å bruke de tre kommende ukene nøye og vel, sier Meling.

– Det vil bli utarbeidet en så omfattende klage at det ikke vil kunne sitte én statsråd rundt det bordet som har vært med og tatt den beslutningen, som kan si at vi visste ikke bedre, sier han til NTB.

Dømt i Italia

Najmuddin Faraj Ahmad (63), kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker, og er blant annet dømt for trusler mot Erna Solberg.

Krekar ble i 2003 varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).