Barn som lever med steforeldre eller halvsøsken, legger ekstra på seg

Barn som lever med steforelder eller halvsøsken, har høyere risiko for å bli overvektig, viser data fra Vekststudien i Bergen.

Både jenter og gutter som lever i en familie med steforeldre og eller halvsøsken, har en tendens til å legge litt ekstra på seg.

(Bergens Tidende:) En 15 år gammel gutt som lever i en familie med steforelder og/eller halvsøsken, legger på seg 0,6 kilo mer enn jevnaldrende på ett år, skriver Bergens Tidende.

Økningen er ikke stor, men tendensen er tydelig nok til at barnelege Hege Kristiansen vil gjøre foreldre og helsepersonell oppmerksom på fenomenet.

Kristiansen er overlege ved barneavdelingen i Helse Førde og stipendiat ved Universitetet i Bergen.

Gjelder begge kjønn

– Tendensen er den samme for gutter og jenter, uavhengig av alder. Livet med blandet familie gir større vektøkning enn forventet, sier hun.

Årsaken kan være stress forbundet med skilsmisse eller etablering av en ny familie. I noen tilfeller kan det ligge en forklaring i den vanskelige rollen til steforelderen, tror Kristiansen.

– For å redusere stress og skape god stemning, vil steforelderen kanskje ikke sette så strenge grenser som biologiske foreldre. For barnet betyr det mindre restriksjoner på matinntak, nettilgang og TV-titting og mindre fysisk aktivitet.

Veies og måles

Mariann Enoksen, som er helsesykepleier ved Ny-Krohnborg skole, kjenner seg igjen i resultatene til Kristiansen.

– På denne skolen er det mange barn som skifter på å bo mellom foreldrene. For noen av barna betyr det et liv med ulike regler og ulike rutiner. Om det er dette som gir overvekt, er vanskelig å si, men vi ser at noen av disse barna legger på seg.

Skolebarn i Bergen blir veid og målt på skolestartundersøkelsen i første klasse. Deretter i tredje klasse og åttende klasse.

Skylder på hverandre

Hvis barnets vekt beveger seg ut av feltet for normalvekt, er rutinen å kalle inn foreldrene og barn til en samtale.

– Vi prøver å få til et samarbeid med foreldrene, men ofte bruker jeg lang tid bare på å få dem til å se at barnet har overvekt. Det kan også være at foreldrene har helt ulike oppfatninger av situasjonen, særlig hvis de har to hjem. Da hører jeg ofte den ene skylde på den andre, sier Enoksen.

Samlivsbrudd en årsak

De nye dataene fra Vekststudien i Bergen er i tråd med en studie som viste at samlivsbrudd kan gi vektøkning hos barna i flere år før og etter bruddet. Men ingen har tidligere påvist at livet i familie med steforelder og/eller halvsøsken kan gi utslag på vekten.

Studien til Hege Kristiansen og kollegene er publisert i tidsskriftet Acta Pædiatrica.

Risikoen forbundet med å leve i familie med steforelder og/eller halvsøsken kommer på toppen av andre faktorer som kan føre til overvekt, påpeker Kristiansen.

– Hold på rutinene

– Hva er ditt råd til dem som står i ferd med å etablere seg med ny partner og som tar med seg barn inn i det nye forholdet?

– Årsaken til vektøkning kan være stress eller den vanskelige rollen som steforelder, sier forsker og barnelege Hege Kristiansen.

– Jeg vil foreslå at de holder et husråd der partene blir enige om hvordan hverdagene skal være. I slike overganger er det viktig å opprettholde et mest mulig normalt liv, slik at ikke rutinene sklir ut.

Hun legger til at det er viktig å få til en god stemning og få den nye familien til å fungere uten å ty til usunn kos.

Her får forskeren støtte av helsesykepleieren.

– Å holde husråd om rutiner og regler er et fornuftig råd, sier Mariann Enoksen.