Derfor mener de Breivik er utilregnelig

Her er oversikten over hvilke argumenter aktoratet la frem for å bygge oppunder konklusjonen om at Anders Behring Breivik bør overføres til tvungent psykisk helsevern.

Mot slutten av sin prosedyre kom Svein Holden med argumenter for og mot at Breivik er utilregnelig.

Han la ikke skjul på at aktoratet var i tvil, men understreket flere ganger at tvilen skal komme tiltalte til gode.

— Vi er ikke overbevist om at Breivik er utilregnelig, men vi er i tvil. Vår påstand blir dermed at Breivik skal overføres til tvungent psykisk helsevern, sa Svein Holden.

Her er noen av argumentene aktoratet la frem for retten under prosedyren:

Mot utilregnelighet

 • De som hadde tilsyn med ham på Ila mente fant ikke psykotiske symptomer.
 • Det gjorde heller ikke de som observerte Breivik under tvungen observasjon. Varigheten av observasjonen er såpass lang at de ville ha forventet å se psykotiske symptomer dersom Breivik var pskotisk.
 • Hvis Breivik er psykotisk, er ikke alle terrorister?
 • Mange svakheter i Sørheim og Husbys rapport. Aktoratet er skeptiske til mye av det som gis merkelappen paranoide vrangforestillinger, for eksempel at historien om invasjonen av Serbia er forvrengt i media. Rapporten er ikke diskuterende nok.

For utilregnelighet:

 • Husby og Sørheims konklusjon er et resultat av et bredt skjønn. De har tatt med opplysninger Breiviks fortid, fra venner og familile og fra Breivik selv. De mener at ikke alle terrorister som setter seg over liv og død er psykotiske, men han er psykotisk etter samlede dianosekriterier. De har konsentrert seg om hans kjerneforestilling som det andre bygger rundt
 • Breivik har utvilsomt fremstått som grandios i møte med Husby og Sørheim. Husby fortalte at hun opplevde at utsagnene hans kom innenfra, og ikke som et forsøk på å imponere de sakkyndige.
 • Breivik står fortsatt steilt på kjernen i de angivelige vrangforestillingene, nemlig eksistensen til Knights Templar.
 • En av svakhetene ved fengeslspersonalet ved Ila er at de trolig har hatt som primæroppgave å vurdere selvmordsfare.
 • Vanskelig å se, fra venner og mors beskrivelse, at tilbaketrekningen i 2006 bare var en funksjonsendring som var spillrelatert.
 • Mor og venner har beskrevet en kvalitativ endring, særlig fra 2010.
 • Den rettsmedisinske kommisjon støtter Husby og Sørheims vurdering av disse symptomene, og er skeptiske til grunnvilkårene for om personlighetsforstyrrelser er oppfylt.
 • Aktoratet mener det er grunn til å spørre seg om Aspaas og Tørrissen har boret tilstrekkelig i Breiviks mulige vrangforestillinger.
 • Aspaas og Tørrissen har vansker med å vise til hendelser tilbake i tid som vitner om vedvarende personlighetstrekk, og ikke en personlighetsendring, som inntreffer i 2006.
 • Aktoratet tolker de sakkyndige dit hen at hvis Knights Templar ikke finnes, men Breivik faktisk tror den eksisterer, foreligger det en realitetsbrist. Det er vanskelig å avgjøre om Breivik faktisk tror på Knights Templar eksisterer.

— Ille at vi ikke får sikre svar

På en pressekonferanse etter prosedyren sa aktor Inga Bejer Engh at det er uheldig at de ikke er sikre.

— Vi mener det er tvil om tilregnelighet er oppfylt. Jeg må være ærlig og si at i en så alvorlig sak hadde vi ønsket sikre svar. Vi står ofte i den situasjonen at vi ikke får alle svar, og det er ekstra ille at vi ikke får det i denne saken, sa aktor Inga Bejer Engh etter prosedyren.

Aktor Svein Holden under prosedyren torsdag ettermiddag.