Norge

Kvinne døde etter uforsvarlig sykehusdrift i Hammerfest

En rekke tilsyn har avdekket svikt i rutiner ved sykehuset i Hammerfest. Blant annet døde en kvinne etter at hun i tolv dager fikk høye doser med feil medisin.

  • NTB

Kvinnen ble forgiftet, fikk hjertestans og døde, skriver NRK , som siterer en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Finnmark.

Hendelsen, som skjedde i 2016, er en av flere episoder som omtales i en rekke nedslående tilsynsrapporter. I løpet av to og et halvt år, fra 2016 til 2018, påpeker Fylkesmannen minst elleve lovbrudd i ulike tilsyn ved sykehuset overfor NRK.

I feilmedisineringstilfellet fikk kvinnen rifampicin, et virkestoff som brukes i behandling av tuberkulose. I stedet skulle hun hatt rifaximin, som er medisin mot hjernesykdom.

Fylkesmannen retter ikke kritikk mot enkeltpersoner i sin rapport, men mener at spesialisthelsetjenestelovens krav om forsvarlig drift er brutt.

Klinikksjef Jonas Valle Paulsen mener at de har gode og forsvarlige rutiner.

– Saken (fra 2016) har selvfølgelig hatt høy prioritet hos oss, og vi har behandlet den i flere råd og utvalg, som vi gjør i alle slike saker. Å anta at sykehuset ikke har gjort noe med rutiner etter en tilsynssak for tre år siden, er derfor helt feil, sier han og fortsetter:

– Vi jobber kontinuerlig med dette. Vi har dyktige fagfolk, og pasientene skal være sikre på at det er trygt å være pasient på Hammerfest sykehus, sier Paulsen.

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Hammerfest
  3. Finnmark