Kommunene bruker stadig mer på sykepleievikarer

Kommunene bruker milliarder på sykepleiervikarer for å få turnusene til å gå rundt. – Ikke bra for pasientene og dyrt, sier leder av Sykepleierforbundet.

– Jeg hadde forventet at kommunene fikk et mer bevisst forhold til pengebruken sin da vi allerede i 2016 viste hvor mye de bruker på vikarer, sier Eli Gunhild By.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har kartlagt hvor mye kommunene bruker på å leie inn vikarer.

  • I 2018 brukte kommunetjenesten 1,2 milliarder kroner
  • Dette er en økning på 300 millioner kroner siden 2016.

Mener kommunene underdimensjonerer

Eli Gunhild By, leder av NSF, sier løsningen med å bruke vikarer både er kortsiktig og dyr.

– Det viser at vi går i feil retning. Vi ønsker at pasientene hele tiden skal få bedre og tryggere behandling. Det vi vet er at vikarbruk er mer kostbart enn å drifte fast ansatte. Vi vet også at ansatte sykepleiere er med på å bygge opp attraktive fagmiljøer som er til det beste for pasientene og gjør arbeidsplassene attraktive, sier hun.

Sykepleierforbundet vet lite om hvor lenge vikariatene varer, og mener det er stor forskjell på hvordan kommunene bruker vikarbyråene.

– Derfor blir det hyppige utskiftinger, og vikarene blir hverken godt nok kjent med pasientene eller rutinene.

By mener den voldsomme vikarbruken er et resultat av at kommunene systematisk underdimensjonerer behovene sine.

– De tar ikke høyde for at de reelt sett trenger flere ansatte og bruker vikarer i stedet.

Les også

200 norske kommuner har hatt avtale med vikarbyrå som kobles til skatteparadis

Ber lederne at høyde for kurs, ferie, sykdom

By mener at kommunene i større grad må ta hensyn til at folk er på ferie og kan bli syke og at bemanningsplan og turnuser ikke kan legges uten å ta høyde for dette.

NSF presiserer at det er best for pasienten å ha færrest mulig pleiere å forholde seg til.

– Da vil også pleierne kjenne pasientene bedre. Dessuten kan bruk av utenlandske vikarer føre til språkproblemer mellom ansatte og mellom pasient og pleier, noe som igjen gå utover pasientsikkerheten.

– Flere kommuner bør legge til rette for en bemanning som gir god kvalitet til brukerne av tjenestene og stabilitet gjennom å se på grunnbemanningen, sier eldreminister Sylvi Listhaug, Frp.
Les også

Norge mangler 5600 sykepleiere. I 2035 kan tallet bli 28.000.

– Fast ansatte gir bedre kvalitet

I en kommentar til undersøkelsen sier eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) at flere kommuner har funnet ut at å øke grunnbemanningen er bedre og rimeligere enn å bruke penger på dyre vikarbyråer.

– Dette gir bedre kvalitet og stabilitet for brukere av tjenester og beboere på sykehjem enn at det kommer mange forskjellige vikarer innom hele tiden, sier hun

– Hva tenker du om at så mye penger brukes på vikarer?

– Flere kommuner bør legge til rette for en bemanning som gir god kvalitet til brukerne av tjenestene og stabilitet gjennom å se på grunnbemanningen.

– Men vikarbyråer eller ikke – det viktigste er at brukerne av tjenester og innbyggere på sykehjem får gode tjenester, som oppfyller de rettighetene eldre- og pleietrengende har.

Kritiserer Oslo kommune

Listhaug trekker frem Oslo kommune og mener at de setter ideologi og motstand mot valgfrihet og private tjenester i eldreomsorgen foran brukerne – samtidig som de bruker mange titalls millioner kroner i året på innleie fra vikarbyrå.

– De motarbeider private innslag i eldreomsorgen og kaller det "profitt i velferden". Samtidig mener de det er greit at private firmaer tjener penger på å leie ut ansatte til kommunen. Når en privat aktør driver tilbudet med egne ansatte er det "fy", men når de selv leier inn ansatte fra private til å jobbe hos sine tilbud er det greit. Hvor er logikken?, spør Listhaug.

-Ikke privat allergi

Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, (AP) sier statsråden tar feil.

– Vi øker samarbeidet med private ideelle aktører på drift av sykehjem. Vi lyser i disse dager ut ny åpen konkurranse om brukervalg i hjemmebaserte tjenester, brukerne kan velge om de vil bruke private eller offentlige tjenester. Vi har ikke privat allergi, sier Dahl.