Norge

Kraftig forbedret DNB-resultat

Vekst på alle områder ga DNB et resultat i første kvartal på 7,6 milliarder kroner, en økning på over 1,9 milliarder fra samme kvartal i fjor.

  • NTB

– Både bedrifter og husholdninger ønsker å realisere framtidsplanene sine, og gledelig nok er det mange som ønsker å finansiere dem hos oss. Hovedårsaken er at vi evner å utvikle nye og kundevennlige produkter, samtidig som vi hevder oss med konkurransedyktige priser i en sylskarp konkurranse. Det hjelper også at DNB er en godt likt bank som tar hensyn til kundenes og samfunnets beste, fastslår konsernsjef Rune Bjerke i forbindelse med framleggelsen av resultatet for første kvartal i 2019.

Resultat var 7,6 milliarder kroner, en økning på 1,9 milliarder fra samme kvartal året før. Bjerke viser til at vekst i alle kundesegmenter bidrar til det solide resultatet.

Finanskonsernet ser tilbake på en god start for norsk økonomi i 2019, og fastslår at makrotrendene gir vind i ryggen for både bedrifter og privatpersoner som er kunder i DNB. I løpet av det siste året har DNBs utlån til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter vokst med bortimot 50 milliarder kroner.

Netto renteinntekter i første kvartal ble totalt 9,3 milliarder kroner, en økning på 282 millioner fra samme kvartal i fjor. Den totale utlånsveksten er på 5,9 prosent, godt over bankens ambisjonsnivå på sikt.

Netto provisjonsinntekter økte med 103 millioner kroner til 2,2 milliarder kroner. To av forklaringene er økt aktivitet innen transaksjonsrådgivning og eiendomsmegling, og tapene er fortsatt lave, med 316 millioner kroner i kvartalet.