50 personer pågrepet og narkotika til 500 mill. beslaglagt etter Kripos-aksjon

Etterforskningen i «Operasjon Hubris» er langt mer omfattende enn tidligere kjent.

Dette spaningsbildet er frigitt av politiet. Her blir et parti med narkotika levert til en mottager i Oslo.

Det kommer frem i en pressemelding fra politiet fredag formiddag.

«I «Operasjon Hubris» har Kripos tatt ned et internasjonalt kriminelt nettverk som har smuglet store mengder narkotika til hele Europa», heter det.

Tidligere har det vært kjent at 30 personer var siktet i forbindelse med etterforskningen – som politiet har gitt navnet «Operasjon Hubris» – og den nasjonale satsingen mot gjengkriminalitet.

– Målet med etterforskningen har vært, og er, å gå etter organiserte kriminelle nettverk som leverer narkotika til blant annet gjengmiljøene i Oslo og på Østlandet. Narkotikamarkedet er roten til mange av problemene vi har sett i gjengkriminaliteten, sier sjefen for Kripos Ketil Haukaas i pressemeldingen.

Les også

Ungdommene lot seg inspirere av TV-serien Exit, blåste kokain opp i nesen på sovende og beruset 15-åring

Hasj til kriminelle gjenger

Kripos startet våren 2018 «Operasjon Hubris» som et ledd i å bekjempe de kriminelle gjengene på Østlandet.

Her blir narkotika fra lastebilen lagt inn i personbilen. Mannen på bildet er neppe klar over at politiet har full oversikt over det som skjer.

Etterforskningen er rettet mot organiserte kriminelle nettverk som står bak innførsler av store mengder narkotika til Norge. Kripos mener bakmennene i saken oppholder seg utenlands, og at de derfra samarbeider tett med organiserte kriminelle i Norge, Sverige og Danmark.

Våren og sommeren 2018 avdekket Kripos et dansk innførselsledd som leverte svært store mengder narkotika til flere kriminelle aktører i Norge. Blant annet kriminelle gjenger i Oslo og på det sentrale østlandsområdet.

Personbilen som ble lesset med narkotika er her blitt stoppet av en sivil politibil i mai i år. I forbindelse med dette ble fem personer pågrepet. 50 personer er hittil blitt pågrepet i «Operasjon Hubris».

Det ble i denne første fasen av operasjonen beslaglagt blant annet rundt 2,5 tonn hasj i Norge og Danmark. Etter Kripos' oppfatning ble en betydelig og viktig innførselsåre for narkotika til Norge dermed avdekket, hvor det hadde vært jevnlige leveranser av narkotika over tid, frem til politiet aksjonerte.

Les også

Nå får politiet et apparat som skal avsløre førere i narkotikarus

Operasjon Hubris 2

I del to av operasjonen er et nederlandsk innførselsledd som har levert store mengder narkotika til kriminelle miljøer i Norge, avdekket.

Her er noen av politiets spaningsbilder fra «Operasjon Hubris» som har resultert i 50 pågripelser hittil.

Etterforskningen retter seg mot nederlandske transportører som Kripos mistenker står bak leveranser av narkotika til kriminelle gjenger i Oslo-området. Høsten 2018 ble det beslaglagt ca. 145 kg hasj, 60 kg amfetamin, 10 kg kokain, 4 kg heroin og 1 kg MDMA etter at en nederlandsk trailer ved to anledninger leverte narkotika i Norge.

Etterforskningen har ført Kripos inn mot et bakmannsapparat som fra sine posisjoner i Spania og Nederland står bak leveranser av betydelige kvantum narkotika til en rekke land i Europa. Som følge av dette leder Kripos nå et internasjonalt politisamarbeid der målet er å avdekke organisatorer i Spania, Nederland og Skandinavia, og føre dem for retten.

Totalt er det i Norge og i utlandet beslaglagt over fire tonn hasj og 300 kilo pulverstoffer som kokain, amfetamin, heroin og MDMA.

I Norge har Kripos samarbeidet med Oslo politidistrikt, Innlandet politidistrikt og Øst politidistrikt. Distriktene har blant annet avgitt betydelige operative og kriminaltekniske ressurser til etterforskningen.

Kripos utelukker ikke at «Operasjon Hubris» vil føre til flere pågripelser og ytterligere beslag av narkotika både i Norge og i utlandet.