Norge

Norge + Saudi Arabia = sant

Internasjonal miljøbevegelse har utropt Norge sammen med Saudi-Arabia og USA til dagens fossiler på klimamøtet i Paris. Fortjent eller ufortjent?

olesklodefossil.jpg
 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen

Først: Norge kåres ikke for å være et oljeland som later som vi ikke er et oljeland.

Vi får prisen fordi noen mener norsk opptreden i Paris viser at vi er mot menneskerettigheter! Sterk kost.

-Helt fortjent, sier Lars Haltbrekken.

-Urettferdig, sier Tine Sundtoft.

TEGNING: JENNY JORDAHL

Norge og Saudi og USA

Hvordan kunne dette bære så galt av sted?

950 miljø- og utviklingsorganisasjoner har stemt frem at Norge, Saudi-Arabia og USA landene har gjort mest for å blokkere klimaforhandlingene det siste døgnet.

Dette er et selskap Norge normalt ikke er i.

Vanligvis roses Norge – også av sivilsamfunnet – for å være pådrivere i forhandlingene – for alltid å jobbe for sterkest mulig formuleringer.

Kåringen skjer fordi norske forhandlere for noen dager siden fikk det for seg at klimaforhandlingene burde dreie seg om klima – og at de ville ha fortgang i forhandlingene som står bom stille.

Forklaringen er omtrent slik:

Det er en laaang forklaring bak kåringen.

Den er egentlig litt pinlig. Den viser hvor lett det er å gå seg vill i internasjonale forhandlinger. Både for organisasjoner og for land.

 • Trenger du en liten klimaskole – en liten oppfrisking. Her finner du varianter både for barn og unge

Veldig forenklet, dette skjedde:

 • I første kapittel ny klimaavtale omtales formålet med avtalen. Altså at dette er en klimaavtale som har til hensikt å begrense klimaendringer.
 • Men det står mye mer i dette avsnittet. Blant annet vil mange land ha inn formuleringer om at menneskerettigheter, urfolks rettigheter og andre rettigheter må ivaretas i kampen mot klimaendringer.
 • Andre land vil ikke godta at det står noe om menneskerettigheter. Saudi-Arabia la inn et tilleggsforslag om at avtalen må sikre folk i okkuperte områder – altså Palestina. Det gjorde saudierne for å bruke det som brekkstang for å hive ut menneskerettighetene. De visste at USA og Israel aldri ville godta noe om palestinerne.
 • Norske forhandlere ante hvor dette ville føre – timevis med ørkesløse diskusjoner. Norge tok forsiktig opp om man skulle ta alt dette ut av ”formålet med avtalen”, og heller komme tilbake til menneskerettigheter i andre deler av klimaavtalen. USA mente det samme.
 • G77 – som er sammenslutningen av alle verdens u-land – ble skikkelig sinte på Norge.
 • Deretter reagerte norske og internasjonale miljø- og utviklingsorganisasjoner sterkt, og sendte ut krasse pressemeldinger og med sterke utfall mot Norge og USA.
 • Etter hvert ble norske forhandlere og norske organisasjoner venner igjen. De fikk ”snakket ut” og forklart seg. Men der ute i verden var skaden skjedd.
 • Takket være Norges innlegg i forhandlingene og norske organisasjoners voldsomme reaksjon til verdenssamfunnet etterpå, har Norge fått en ripe for å ville ta ut noe fra klimaavtalen som Norge vil ha i klimaavtalen.

950 organisasjoner er med

Under de årlige klimaforhandlingene er det tradisjon at paraplyorganisasjonen Climate Action Network (CAN) utroper ”The Fossil of the Day”.

950 miljø- og utviklingsorganisasjoner fra 115 land er med i CAN – inkludert minst ni norske. På listen står blant annet Naturvernforbundet, WWF, Redd Barna, Natur og Ungdom, Kirkens Nødhjelp, regnskogfondet og Fremtiden i våre hender.

Kåringen av dagens fossile land skjer i litt morsomme former – med er likevel dypt alvorlig ment.

"Urettferdig", sier Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft forklarer slik:

 • Jeg skal være ærlig og si at denne tildelingen er urettferdig. For at klimaavtalen skal bli så effektiv som mulig, trenger avtalen et klart klimaformål. Norge jobber intenst for å få menneskerettighetene inn i avtalen. Vi vil ha disse hensynene inn i avtalens fortekst og i den operative teksten av avtalen. Det er her denne omtalen hører naturlig hjemme, sier hun.

”Fortjent”, mener Lars Haltbrekken

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund forklarer det slik:

-Det er svært viktig at menneskerettigheter og urfolks rettigheter er med i klimaavtalen. Urfolk er blant dem som rammes først og hardest av klimaendringer. Det er også mulig at noen klimaløsninger kan gå ut over dem, at de for eksempel sperres ute av regnskogene.

-Men Norge har vel kun foreslått å fjerne dette fra første avsnitt – ikke fra hele avtaleteksten?

-Det er riktig. Norge mener jo ikke å fjerne det helt. Men reaksjonene ble svært sterke blant u-land og urfolksgrupper. Ingen skjønte hvorfor Norge gjorde dette. Norge ble en løpegutt og en nyttig idiot for USA, sier Haltbrekken.

-Så dere støtter kåringen av Norge som et blokkerende land?

-Ja, dessverre. Det er fortjent, sier Haltbrekken.

Les også

 1. Utslippene ingen land eier

 2. Solberg planlegger større klima-kutt

 3. Hva er en klimasuksess?

 4. Obama la først ned en rose