Mor reagerte på at datteren viste seg naken

Den omfattende overgrepssaken med 110 barn ble avdekket ved at en mor reagerte på at datteren viste seg naken foran webkamera. De sakkyndige mener at den tiltalte 49 år gamle mannen er pedofil.

Dette er en veldig omfattende og alvorlig sak. Mange av barna som ble lurt til kle av seg og gjøre ting foran webkamera er i dag ungdommer i en sårbar alder, sier kooridinerende bistandsadvokat Inger Marie Støen. Det er oppnevnt 24 bistandsadvokater i saken.
  • Håkon Letvik
Det er stor medieinteresse for overgrepssaken som startet i Gjøvik tingrett i formiddag. Tingretten har derfor tatt i bruk en ekstra rettssak, hvor journalistene kan følge saken via TV-overføring fra rettssalen. 16 av de 24 bistandsadvokatene var også tilstede i formiddag.

Statsadvokat Jo Christian Jordet opplyste i formiddag at den 49 år gamle tiltalte etter de sakkyndiges mening er pedofil.

— De mener han er pedofil og med dyssosial personlighetsforstyrrelse, sa statsadvokaten. Han har tatt forbehold om at han vil kreve forvaring, for å beskytte samfunnet og barn mot nye overgrep.

Det var en observant mor som gjorde at saken ble anmeldt sommeren 2014.

— Politiet fant ut at datteren hadde chattet med tiltalte. Han ble pågrepet, og det ble beslaglagt datautstyr. Gjennom analyse av data har politiet funnet frem til de fornærmede barna. Det er ingen som selv har gått til politiet, med unntak av ett tilfelle, sa statsadvokaten.

110 barn og unge skal forklare seg

Gjøvik tingrett skal høre forklaringer fra 110 barn og ungdommer fra hele landet i en av de mest omfattende overgrepssakene som er ført for retten her til lands. Forklaringene vil komme via video helt fra Alta tingrett i nord til Kristiansand tingrett i sør.

Den tiltalte mannen erkjente seg i formiddag straffskyldig i alt, men nektet for at han skal ha utnyttet sin stilling som korpsdirigent. Han skal forklare seg mer senere i dag.

Den 49 år gamle tiltalte tidligere læreren og korpsdirigenten har innrømmet at han utga seg for å være småjente og dermed lurte barn til å kle seg nakne eller gjøre seksuelle handlinger.

— Han vil svare ja på samtlige tiltalepunkter unntatt to punkter, opplyste forsvareren advokat Per Espen Eid da saken startet i Gjøvik tingrett like etter klokken halv ti i formiddag.

— Er det riktig, erkjenner du straffskyld for alle postene unntatt to? spurte tingrettsdommer Lars Marcus Evensen.

— Ja, svarte den tiltalte, uføretrygdede mannen. Han sitter ved siden av sin forsvarer Eid, iført en islandsgenser. Mannen har sittet i varetekt siden oktober 2014. Han fulgte nøye med da statsadvokat Jo Christian Jordet leste opp den omfattende tiltalebeslutningen.

Nekter for å ha utnyttet stillingen som korpsdirigent

De to punktene han ikke erkjenner straffskyld for, er to tilfeller hvor han skal ha utnyttet sin stilling som dirigent i et skole- og ungdomskorps og som musikklærer for å skaffe seg seksuell omgang med en jente like før hun ble 16 år og i et halvt år etter at hun fylte 16.

Det var mange journalister til stede da saken startet klokken 09.30. 16 av bistandsadvokatene var til stede, og tingretten har derfor tatt i bruk en ekstra rettssal hvor journalister kan følge rettsforhandlingene via videooverføring. Det er avsatt ti uker til rettssaken.

Det er stor medieinteresse for overgrepssaken som startet i Gjøvik tingrett i formiddag. Tingretten har derfor tatt i bruk en ekstra rettssak, hvor journalistene kan følge saken via TV-overføring fra rettssalen. 16 av de 24 bistandsadvokatene var også tilstede i formiddag.

De mest alvorlige forholdene i tiltalen dreier seg om at mannen skal ha fått barn til å utføre handlinger med hverandre som i straffeloven er sidestilt med samleie, og at han utnyttet sin stilling som dirigent i et skolekorps til å skaffe seg seksuell omgang med tre barn under 16 år.

Det var chattekanalene Skype, Msn og andre populære nettsteder på internett som ble brukt for å komme i kontakt med barna.

— Dette er en svært omfattende sak. Det er fornærmede fra 23 av 27 politidistrikter, slik politiet var organisert tidligere. Og de kommer fra helt sør til helt nord i landet, og fra vest til øst. Det har vært utført en svært omfattende etterforskning og dataanalyse med bistand fra Kripos, sier statsadvokat Jo Christian Jordet. Han er sammen med politiadvokat Julie Dalsveen aktor i saken.

39.000 bilder beslaglagt

Det er tilsammen 110 barn og unge som har status som fornærmet i saken. Antallet ble justert opp fra 107 da statsadvokat Jo Christian Jordet begynte sitt innledningsforedrag i retten. 42 av dem skal avgi forklaring fra tingretter eller barnehus over hele landet, og forklaringen blir overført til Gjøvik tinghus. 45 av barna vil møte i rettssalen og der svare på spørsmål.

— Det vil også bli avspilt dommeravhør av 20 av de fornærmede som ennå ikke er 16 år, sier statsadvokat Jordet.

Under etterforskningen har politiet beslaglagt rundt 39.000 bilder av barn i seksualiserte posisjoner. Påtalemyndigheten mener at den tiltalte har produsert rundt en fjerdedel selv ut fra materiale han fikk tilsendt av barn som ble lokket til å kle seg nakne eller gjøre seksualiserte handlinger med seg selv eller andre foran web-kamera. Resten skal være lastet ned fra internett.

807 timer med film

Det er også beslaglagt 807 timer med film. Omkring halvparten er lastet ned fra internett, mens resten er egenprodusert ved at barn er blitt lokket til å kle av seg, gjøre seksuelle handlinger med seg selv eller med andre barn eller ha seksuell omgang med andre barn og dyr foran web-kamera.

Påtalemyndigheten har tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring. To rettspsykiatrisk sakkyndige vil være til stede under rettssaken, observere den tiltalte og fremlegge sin erklæring for retten.

Den tiltalte 50-åringen har siden oktober 2014 sitter i varetekt.

— Han kommer i det alt vesentlige til å erkjenne straffskyld for det han er tiltalt for, sier advokat Per Espen Eid, mannens forsvarer.

- Helsesituasjonen er utfordring

Forsvareren er bekymret for sin klients helsetilstand.

— Han har sittet mye isolert, og rettssaken vil bli en stor påkjenning for ham. Hans helsesituasjon er den største utfordringen for gjennomføring av denne rettssaken, sier advokat Eid.

Mange opplever det som har skjedd som veldig skamfullt, ifølge koordinerende bistandsadvokat Inger Marie Støen.

— Noen husker ikke eller vil helst ikke huske. Barna ble lurt til å gjøre ting i forhold til det de trodde var jevnaldrende. Det var små barn som ble lurt, en god del av dem er nå i tenårene og i en sårbar alder. For noen er dette en stor belastning, andre tar det lettere, sier Støen.

Det er oppnevnt 24 bistandsadvokater som representerer barn og unge fra hele landet. Fire av bistandsadvokatene arbeider med å utarbeide erstatningskrav som vil bli fremmet under rettssaken.

— Saken viser med all tydelighet hvor utsatte barn og unge er for misbruk på internett. Saken bør derfor være et varsko til foreldre om at de må følge nøye med når barn og unge bruker mye tid på internett, sier bistandsadvokat Støen.