Svikter gjeldsofre

  • Du kan ikke sende mail med slike henvendelser. De blir ikke besvart, er svaret fra en kommune.

Les også:

  • Økonomien er svært skral — hva gjør jeg?
  • Finnes det noen gjeldsrådgivere for privatpersoner?

Norske kommuner er pålagt å tilby gjeldsrådgivning til innbyggere, men ifølge en fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet svarer bare hver fjerde kommune på henvendelser fra gjeldsofre, eller tilbyr rådgivningstime innenfor rimelig tid.

Resten av kommune-Norge følger ikke opp gjeldsofre slik de er pålagt, ifølge undersøkelsen.

— Uakseptabelt

Forbrukerrådet testet kommunenes gjeldsveiledningstilbud ved å sende en e-post gjennom private e-post-adresser og under falskt navn.

De forteller i e-posten at de har økonomiske vansker, og ber om navn og e-postadresse til en som eventuelt kan hjelpe.

Kun fire av ti kommuner svarte på dette innen rimelig tid, og til dem sendte de en ny e-post hvor de spurte hvor lang ventetid det er for å få time. Kun 119 kommuner, noe som tilsvarer 27 prosent av alle landets kommuner, svarte på e-post nummer to.

Les også:

Les også

Staten sperret for gjeldsordningen

Lang ventetid

De fleste som svarte på e-posten kunne tilby time innen rimelig tid, men noen få kommuner har ventetid på mellom to uker og to måneder. 10 kommuner oppga en ventetid på mellom to og seks måneder.

Blant disse er de store og ressurssterke kommunene som Skedsmo, Ullensaker, Horten, Larvik, Sandnes og Steinkjer.

— Både Kredittilsynet, sentralbanksjefen og flere andre advarer nå mot mulige gjeldsproblemer for enkelte befolkningsgrupper. Derfor hadde jeg regnet med at de fleste kommunene nå hadde et velfungerende system og en nødvendig beredskap, sier direktør Erik Lund-Isaksen i Forbrukerrådet en pressemelding.

Den ferske undersøkelsen overrasker direktøren.

— Det er uakseptabelt at tre av fire kommuner enten ikke svarer, eller har lang ventetid på å få time, sier han.

- Du kan ikke sende e-post

Også språkbruken varierer sterkt i de ulike kommunene

. - Både språkbruken, tonen og graden av "medfølelse" varierer, skriver Forbrukerrådet.

— Det var klokt av deg å ta kontakt med oss, svarer gjeldsrådgiveren i Alna bydel i Oslo .

Mens Stranda kommune i Møre og Romsdal svarer på henvendelsen på følgende måte:

— Du kan ikke sende mail med slike henvendelser. De blir ikke besvart, er svaret fra Stranda kommune i Møre og Romsdal.

— De kommunene som ikke får det til å fungere vil ikke vedkjenne seg problemet. Jeg håper noen får en oppvåkning nå og sørger for at det fungerer i tiden framover, avslutter Lund-Isaksen.

Best i nord

Ifølge Forbrukerrådet ser ordningen ut til å fungere best i Troms og Finnmark. Der svarer kommunene på Forbrukerrådets spørsmål innen rimelig tid, og rundt halvparten av kommune tilbyr time raskt.

I Oslo-området viser det seg å være mye vanskeligere å få hjelp. Bare to av 15 bydeler i Oslo svarte på Forbrukerrådets henvendelse. I Akershus unnlot over halvparten å svare på henvendelsen.

Les flere artikler på Forbruker.no.

Kun hver fjerde kommune i undersøkelsen svarte på henvendelser fra gjeldsofre. Illustrasjonsfoto.