– Afrikanere i Norge føler seg nå utrygge

Afrikanere og andre med synlig minoritetsbakgrunn i Norge har grunn til å føle seg utrygge etter vedtaket i Obiora-saken, mener leder Akhenaton Oddvar de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

Les også:

Les også

Obiora-saken henlagt

– Dette er en trist dag for Norge. Etter dette kan Spesialenheten for politisaker vanskelig bli oppfattet som noe annet enn politi som beskytter politi, sier de Leon til NTB.

Han sier OMOD er i gang med å mobilisere til demonstrasjon utenfor Justisdepartementet tirsdag klokken 16.

– Noe er galt

– Ut fra vitneforklaringer i saken hadde vi forventet en tiltale mot de involverte polititjenestemennene, eller i det minste kritikk i forhold til det som er skjedd. Når fire polititjenestemenn ikke greier å håndtere en pågripelse av en ubevæpnet mann, uten at det skjer dødsfall, er det enten noe galt med politiet som institusjon eller med de polititjenestemennene som var til stede, sier de Leon.

Han mener saken viser at heller ikke Spesialenheten for politisaker fungerer slik den bør.

– Noe er galt når etterforskerne som har gransket Obiora-saken, er inhabile. To av tre etterforskere i saken, er kolleger eller tidligere kolleger av de involverte polititjenestemennene, sier de Leon.

– Nøytral etterforskning

OMOD-lederen tror afrikanere og andre med synlig minoritetsbakgrunn i Norge nå spør seg hva justisminister Knut Storberget vil gjøre.

– Vil Justisministeren bare stå taus og se på at det ikke engang er kommet kritikk mot politiet i Obiora-saken. Vi hører ingen ting. Men Kadra-saken hører vi derimot om fra politikerne, for der er det politisk gevinst å hente, sier OMOD-lederen.

OMOD-lederen sier at de fleste afrikanske organisasjoner i Norge støtter OMOD kravet om en nøytral etterforskning.