Norge

- Må ikke legge lokk på data

 • Ragnhild Moy
 • Vi må ikke få det slik at forskere er redde for å offentliggjøre data, sier seniorforsker Erik Slinde ved Havforsknings-instituttet.

For to år siden gikk Havforskningsinstituttet ut med en pressemelding på nettet mot Slinde etter at han hadde kritisert hygienen i norske fiskerier i avisen Fiskaren.Slinde er dr. philos. og har tidligere vært forskningsdirektør både ved Matforsk og Havforskningsinstituttet og professor ved Universitetet i Bergen, med kvalitet på sjømat som spesialfelt.

Må få delta.

— Det er viktig at forvaltningsinstitusjonene er troverdige og formidler de funnene de har gjort, selv om resultatene er negative ut fra politiske eller næringspolitiske grunner. Men når institusjonene henger ut forskerne og attpå til gir dem munnkurv, må man lure på hvordan det er med ytringsfriheten. Særlig i de tilfeller hvor det er forskjellige syn på de funn som er gjort, er det viktig at fagkunnskapen får delta i debatten. Det må ikke bli slik i Norge at forskere er redde for å offentliggjøre data, sier Slinde til Aftenposten.Han understreker også at politikere og næringer ikke må få lov til å legge lokk på data som ikke er passende, eller at forskningsledelser og forskere settes under press.- Bevilgninger og tildelinger av midler er i dag altfor næringspolitisk og politisk styrt, sier han også.- Har saken skadet deg? - En pressemelding er alltid en personlig belastning. Forskere som har kontroversielle data vil se dette som en fare, og vil unngå å uttale seg, sier han også.Direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet presiserer at instituttet ikke sendte ut en pressemelding, men at det var en melding som ble lagt ut på instituttets hjemmeside.- På generelt grunnlag ønsker jeg at forskerne skal kunne uttale seg fritt innenfor eget fagområde. Men det er ikke alltid uproblematisk å gå på tvers av instituttet. Når de gjør de, må de regne med svar, selv om det fra den enkelte oppleves som et angrep på egen person. Forskerne fremstiller seg i brevet fra Havforskerlaget som den svake part, noe jeg opplever at de ikke er, sier Nepstad til Aftenposten.Han mener forskerne har tre hensyn å ta:- Friheten til å uttale seg må veies opp mot lojalitet til egen arbeidsplass, at det er vitenskapelig begrunnet, og at de opplever en plikt til å gi offentligheten beskjed, sier han også.

 1. Les også

  - Forskere trues til taushet

 2. Les også

  For frittalende

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Forskere hevder de er «under angrep» av lakselobbyen

 2. NORGE

  Vannprøver viser radioaktive utslipp fra vrak av atomubåt

 3. VITEN

  Havforskere: Plastforskningen må fornyes

 4. DEBATT

  Doktorgrad om barnedrap: Helt vanlig forskningsformidling

 5. VITEN

  Hvor frie er forskerne på Folkehelseinstituttet?

 6. NORGE

  Norsk forskning kan gi elbiler med 1000 kilometers rekkevidde