Norge

Sminker seg syke

Krem, deodorant, sjampo og hårfarge kan gi så alvorlige bivirkninger at folk blir syke. Flere tusen må trolig søke legehjelp hvert år, viser ny rapport.

  • Forf>
  • <forf>ingeborg Moe <

Mattilsynet foreslår at leger skal få plikt til å melde fra om bivirkninger fra kosmetikk og kroppspleieprodukter. Et nytt bivirkningsregister skal være på plass til neste år. — Årlig får vi inn mellom 20 og 25 meldinger. Men vi regner med at dette vil øke når legene plikter å rapportere, sier seniorrådgiver Hans Jørgen Talseth i Mattilsynet.

Mørketall.

For Mattilsynet tror det er store mørketall. Produktene det er snakk om, finner du på de fleste badehyller. Det kan dreie seg om alt fra deodoranter, negleforsterkere, hårfarge, parfymer til sjampoer. De som får bivirkninger, får vanligvis plager som allergi, kontakteksem, utslett og irritasjoner. Noen rapporterer om blemmer og sår, andre har opplevd håravfall. De fleste går over uten at man trenger å gå til lege. Men det gjelder ikke alle. Ifølge en fersk rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt utgjør bivirkninger fra kosmetikk og kroppspleieprodukter et "ikke ubetydelig helseproblem". - Det er såpass mange som rammes og såpass mange alvorlige bivirkninger at det kan føre til forringet livskvalitet, sykemeldinger eller kanskje også sykehusopphold, sier avdelingsdirektør Martinus Løvik ved Folkehelseinstituttet.

Tusenvis hvert år.

Instituttet har studert meldesystemene i blant annet Sverige, Danmark og Nederland som kartlegger bivirkninger fra kosmetiske produkter. Også i Nederland kommer det under 200 klager i året. Men ifølge rapporten er det gjort beregninger på hvor mange som får bivirkninger som er alvorlige nok til å oppsøke lege. Overført til norske forhold, vil det dreie seg om mellom 4500 og 45 000 bivirkninger hvert år, ifølge rapporten. Men norske myndigheter tror tallet ligger nærmere det laveste anslaget. Statens institutt for forbruksforskning har tidligere foretatt en spørreundersøkelse som tyder på at 12 prosent av oss har hatt alvorlige bivirkninger etter bruk av kosmetikk eller toalettartikler.I Sverige er det kommet flest klager på fuktighetskremer, hårpleieprodukter og negleprodukter. Ifølge rapporten var det som oftest parfymen eller konserveringsmiddelet som var problemet. Forbrukerrådet har etterlyst et meldesystem i flere år, og mener det er på høy tid at det kommer.

Må finne årsak.

— Det dreier seg som regel om helt vanlig kosmetikk. Hver enkelt bruker går ofte ikke videre med det dersom han eller hun får en bivirkning. Og man oppdager gjerne ikke sammenhengene før man får det samlet. I andre land ser vi at noen produkter dukker så ofte opp at de enten må gjøre noe med sammensetningen eller må trekke produktet tilbake, sier Martinus Løvik ved Folkehelseinstituttet. - Men det er ikke alltid lett å se hva som er årsakssammenhengen og hvem som er den skyldige. Det er vår oppgave å sette sammen opplysningene, sier Løvik.

Det kan lønne seg å smøre forsiktig på. Mattilsynet tror det er store mørketall når det gjelder bivirkninger fra bruk av blant annet sminke og kremer. Foto: DAG W. GRUNDSETH (illustrasjonsfoto)

Les mer om

  1. Helse