Farger gjør nettet trygt

Nye fargekoder skal fortelle deg hvilke nettsider du kan stole på.

SSL, «Secure Sockets Layer», er Internetts mest utbredte sikkerhetsprotokoll.

Fra slutten av januar vil det komme en ny klasse sertifikater kalt EV SSL, skriver digi.no.

For det første skal kontrollen med hvem som mottar EV SSL-sertifikater bli langt strengere.

For det andre skal nettlesere advare om når brukeren bør være på vakt.

Dette skjer ved at bakgrunnsfargen i nettleserens adressefelt endrer seg etter følgende mønster:

Grønt innebærer at alt er i orden.

Rødt innebærer at det kan være fare på ferde, fordi SSL-sertifikatet som benyttes ikke er av typen EV SSL, ifølge digi.no.

Fargekoder skal fortelle deg om nettsiden er trygg.