Norge

Tolker vil presse frem en avklaring om familiemedlemmer i Afghanistan

Fire måneder etter at Taliban tok makten, kan regjeringen fortsatt ikke svare på om flere sivilt ansatte afghanere som jobbet for norske styrker, kan komme til Norge.

70–75 lokale tolker som jobbet for Norge i Afghanistan, er kommet til Norge. Men familiemedlemmer ble igjen i hjemlandet. Nå kjemper tolkene for å få også dem til Norge. Her er en typisk situasjon med en afghansk tolk fra 2010, der norske offiserer møter en kommandant på en lokal politistasjon nord i Afghanistan.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Det er over fire måneder siden Taliban tok makten i hele Afghanistan og den internasjonale flyplassen i Kabul var arena for desperate forsøk på å komme seg ut av landet.

Blant dem som ønsket seg ut, var flere medlemmer av antiterrorgruppen CRU, som Forsvaret har trent og kjempet sammen med, og tolker som har jobbet for norske styrker i Afghanistan. Også familiene deres vil ut.

Flere ble plukket ut til å få bli med de siste flyene til Norge. Men mange ble etterlatt.

Over tid er nær 80 tolker kommet hit. De mener at Norge, deres arbeidsgiver i Afghanistan, har en forpliktelse til også å hjelpe familiemedlemmene.

Men kommer det til å skje?

En stengt dør og en annen på gløtt

I høst uttalte forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) at Norge har lukket døren for flere CRU-soldater.

Dette til tross for at flere rapporter dokumenterte drap på afghanske sikkerhetsstyrker, før og etter at beskjeden fra Enoksen kom. Dette er rapporter også fra Human Rights Watch og FN. 14. desember rapporterte FN om antatte drap på over 100 tidligere medlemmer av afghanske sikkerhetsstyrker. Minst 72 av drapene ble tilskrevet Taliban.

Samtidig varslet Enoksen i høst en ny søknadsordning «for lokale personer som tidligere var ansatt og jobbet for norske styrker i Afghanistan».

Den har så langt uteblitt.

Ifølge tolkene som har kommet seg til Norge, er situasjonen for familiemedlemmer fortvilet.

Mandag vil de demonstrere utenfor Forsvarsdepartementet, tirsdag utenfor Stortinget.

En 38 år gammel afghaner som fronter demonstrasjonene, sier at 350–400 familiemedlemmer er på flukt i hjemlandet, og at de er uten inntekter.

Her er tolken som fronter mandagens demonstrasjon på jobb for norske styrker i Afghanistan. Han har selv fått komme til Norge, men ber om hjelp til å hente familien hit.

Den nye søknadsordningen

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt sier at han nå vil etterlyse ordningen som Enoksen varslet.

Aftenposten har spurt Forsvarsdepartementet om hvor den blir av.

I en e-post svarer pressevakt Lars Gjemble at «saken fremdeles er under behandling i Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet».

På spørsmål om ordningen også vil gjelde familiemedlemmer, svarer Gjemble at de ikke ønsker å gå nærmere inn på det temaet nå.

Moxnes vil ha Norge til å bistå flere afghanere, som kvinneaktivister og religiøse minoriteter.

En norsk kaptein snakker med lokalbefolkning ved hjelp av en tolk nord i Afghanistan.

Bilder av angivelig drept CRU-offiser

Norske myndigheter har avvist at de har fått sikker dokumentasjon på at CRU-personell er drept av Taliban.

Dette står i motstrid til rapportene og informasjon Aftenposten har fått fra et norsk-afghansk nettverk. Her deltar en norsk offiser med lang erfaring fra Afghanistan. Hans tjenestested i dag gjør at Aftenposten aksepterer hans anonymitet.

Fra nettverket har Aftenposten i flere omganger fått tilsendt bilder av det som hevdes å være drepte afghanske sikkerhetsstyrker.

Offiseren peker spesielt på to bilder.

Det ene bildet viser en navngitt CRU-offiser i uniform. Det andre skal vise liket av ham. Ifølge offiseren ble vedkommende drept av uidentifiserte menn 9. desember. Aftenposten har valgt å ikke publisere bildene.

Frank Sølvsberg er oberst og tilknyttet felles pressetjeneste for Forsvaret og Forsvarsdepartementet.

– Forsvaret har møtt alle som har kommet til Norge

Aftenposten har sendt de to bildene til UD, FD og Forsvaret. Vi har også sendt en liste med navn på syv personer som det samme nettverket hevder at ikke burde ha fått være med fly til Norge. Dette fordi de skal ha tilknytning til Taliban.

Militær talsmann Frank Sølvsberg svarer på vegne av FD, Forsvaret og UD.

– Aftenposten har forevist oss to bilder. Vi vet ikke om det er samme person på de to bildene og har ingen måte å finne ut hvordan personen på bildet har omkommet.

Han legger til:

– Vi har ikke anledning til å dele informasjon om identiteten til personell fra andre nasjoners militære styrker som tilhører en skjermet avdeling. Det er et nasjonalt anliggende.

Sølvsberg sier at Forsvaret har møtt alle med tilknytning til CRU etter at de har kommet til Norge.

– Gjennom disse møtene har det ikke kommet frem opplysninger som indikerer at enkeltpersoner ikke skulle fått grønt lys for å komme hit.

Sølvsberg fremholder at Norge siden 2007 har ført en nitid kontroll med personellet i CRU.

– Forsvaret, UD og Politiets utlendingsenhet gjorde en så grundig vurdering som forholdene på flyplassen i Kabul tillot ved evakueringen, sier han.

Ifølge Sølvsberg er FD kjent med demonstrasjonen som skal finne sted mandag formiddag.

Les også

  1. De flyktet fra Kabul med siste fly til Norge. Nå har de fått et nytt hjem i lille Vestnes.

Les mer om

  1. Afghanistan
  2. Taliban