Endrer koronastøtten. Nå kan man få støtte og gå med overskudd

Kulturlivet får 1,1 milliarder i fersk koronastøtte. Trettebergstuen gjør også en av ordningene mer lukrativ.

Trettebergstuen sier hun vil støtte kulturlivet så lenge det er behov.

1,1 milliarder er satt av til å hjelpe kulturlivet gjennom den nye nedstengingen.

Mesteparten av pengene går til de to særegne støtteordningene i Kulturrådet:

  • Kompensasjonsordningen: Gir penger til arrangementer som allerede er planlagt, men som har måttet avlyse, stenge eller nedskalere.
  • Stimuleringsordningen: Gir pengestøtte til nye arrangementer med begrenset kapasitet, slik at disse blir økonomisk mulig å gjennomføre.

Ordningene ble laget av den forrige regjeringen under forhenværende kulturminister Abid Raja. De er bygget ned i takt med at pandemien roet seg inn mot høsten, slik at de har gitt mye mindre uttelling enn tidligere.

Blant annet har kompensasjonsordningen hatt en regel om at man ikke kan gå i overskudd i perioden man søker om. Store overskudd fra kulturstøtte har fått kritikk under pandemien. Men denne regelen har slått dårlig ut for de som tjener mesteparten av pengene sine i små perioder, eksempelvis gjennom julekonserter.

Nå endrer kulturminister Anette Trettebergstuen denne regelen:

  • Nå blir det greit med overskudd, men bare om overskuddet går til å betale lønn resten av året. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået.
  • Ordningen endres også slik at man kan søke om kompensasjon for opptil 70 prosent av tapt omsetning. Dette skal beregnes etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019.