Norge

Tre av fire sykepleiere ved sykehuset vurderer å gjøre som Mari Glittum: Slutte

Mari Glittum (24) sluttet som sykepleier på Sykehuset Østfold. Hun følte at hun mistet kontrollen på jobben sin.

Mari Glittum hadde jobbet som sykepleier i kun ett år da pandemien kom. To år senere orker hun ikke mer og har sluttet i jobben. Nå jobber hun på sykehjem.
  • Anne Sofie Lid Bergvall
    Journalist

Det var en hektisk arbeidshverdag for sykepleieren ved Sykehuset Østfold også før korona. Men da pandemien traff landet, ble det brått mye verre.

– Jeg fikk plutselig veldig mye mer ansvar for pasienter som var mye dårligere enn jeg var vant til før jeg var ordentlig trygg selv. Jeg følte jeg mistet kontrollen, sier hun.

Hverdagen ble preget av usikkerhet og kaos. På dagtid var de to sykepleiere på avdelingen. I perioder kunne det være bare én på kveldsvakt. Glittum opplevde at hun ofte sto alene om store avgjørelser. Etter hvert begynte hun å kjenne det på psyken.

– Jeg begynte å grue meg til å gå på jobb. Hvis jeg gjør en feil, kan folk dø eller bli alvorlig syke, sier hun.

Til slutt klarte hun ikke mer. Etter en periode med sykefravær innså hun at hun trengte å gjøre noe annet. Hun søkte seg bort fra jobben på sykehuset.

Det er hun ikke alene om å ønske seg.

Tre av fire vurderer å slutte

En undersøkelse gjennomført blant sykepleierne ved Sykehuset Østfold, viser at så mye som 73 prosent av dem har enten vurdert å slutte eller allerede søkt jobb et annet sted.

Til sammenligning er det tilsvarende tallet 55 prosent blant befolkningen for øvrig, ifølge Randstad workmonitor for 2021.

Undersøkelsen er gjennomført av Norsk Sykepleierforbund, blant deres medlemmer på seks ulike avdelinger ved sykehuset. I overkant av 60 prosent av sykepleierne har svart på undersøkelsen.

Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Sykehuset Østfold, mener tallene er dramatiske.

– Våre sykepleiere har strukket seg lengre enn langt. Det er like før strikken ryker for mange, og den har allerede røket på en del, sier hun.

Ikke på grunn av korona

Bare ved de avdelingene som har vært inkludert i spørreundersøkelsen, jobbet de ansatte 130.977 timer merarbeid eller overtid i 2021.

Det tilsvarer, grovt regnet, 70 årsverk.

Kun rundt 10 prosent av det ekstra arbeidet var direkte knyttet til korona.

Ifølge tillitsvalgt Granli er ikke dette noe nytt.

– Det har vært høy belastning over mange år. Da går det til syvende og sist utover helsen til sykepleierne, sier hun.

Store psykiske og fysiske plager

98 prosent av sykepleierne melder i undersøkelsen at de sliter med psykiske eller fysiske plager etter lang tids overbelastning.

De beskriver en arbeidshverdag der det tidvis er så hektisk at de ikke rekker å drikke vann eller gå på do mens de er på jobb. De er utmattet, mange har hodepine, hjertebank, sliter med å sove mellom vaktene og klarer ikke hente seg inn igjen.

Noen klarer ikke kontrollere gråten. Flere går fra jobb med dårlig samvittighet overfor pasientene.

Disse beskrivelsene er hentet fra undersøkelsen:

Ikke bare Sykehuset Østfold

Sykepleierne i Østfold er ikke alene om å ville bort fra jobben sin. Lill Sverresdatter Larsen, leder i NSF, viser til en undersøkelse gjort av tidsskriftet Sykepleien i sommer. Der kommer det også frem at 7 av 10 sykepleiere vurderer å bytte jobb.

– Situasjonen i Østfold er veldig gjenkjennelig i de tilbakemeldingene vi får fra våre tillitsvalgte over hele landet.

Larsen mener problemstillingen strekker seg tilbake til før pandemien.

– Denne problematikken har vært her i flere år. Det handler om organisering av helsetjenesten og støttefunksjoner som er effektivisert bort i sykehusene.

Hun sier problemene i helsetjenesten ikke kom med pandemien, men at den har synliggjort og forsterket dem.

Bemanningen er viktig utfordring

Hege Gjessing er administrerende direktør på Sykehuset Østfold. Hun erkjenner at det har vært høy arbeidsbelastning på noen områder under pandemien. Mange ansatte har måttet bytte avdeling for å hjelpe til der det er størst behov, og mange har måttet ta ekstra vakter.

Likevel mener hun tallene fra undersøkelsen ikke gjenspeiler realitetene på sykehuset.

– I det store og det hele er vi godt bemannet. Så er det noen avdelinger der vi har hatt utfordringer. Men det er ikke kommet tilsvarende tall fra våre seksjonsledere på at mange vil slutte.

Gjessing mener situasjonen ikke kan sees uavhengig av pandemien, som har vart i to år. Samtidig understreker hun at bemanning er den viktigste utfordringen for sykehuset.

– Hele Norge har knapt med personell, så vi må se på hvordan vi skal løse et økende behov for tjenester med ikke alltid like mye personell, sier hun.

– Hva tenker du om at så mange sier at de har psykiske og fysiske plager?

– Veldig mange har hatt høyt arbeidspress i lange perioder. Derfor har vi laget et system for å følge opp de ansatte og ha samtaler med dem. Så har vi fokus på opplæring og rutiner for å gjøre så godt vi kan i en helt spesiell periode i norsk helsevesen.

Går ut over pasientene

Til tross for at mange sier de ønsker å slutte, er det bare 14 personer som har sluttet på sykehuset i de seks avdelingene. Gjessing mener det er fordi sykepleierne har hjertet sitt hos pasientene.

– Sykehusene oppleves som meningsfulle arbeidsplasser til tross for tidvis høyt arbeidspress, sier hun.

Foretakstillitsvalgte Anita Talåsen Granli tror også det. Men hun frykter folk ikke vil klare stort lengre.

– Folk går på jobb fordi de ikke har samvittighet til noe annet, men hvis sykepleierne ikke klarer å komme på jobb, så vil det gå utover pasientene, mener hun.

Granli mener situasjonen allerede er kritisk og frykter den kan bli katastrofal.

– Du beskriver en ganske dyster situasjon. Er dette et utspill i forbindelse med lønnsforhandlingene som kommer i år?

– Dette handler ikke om lønnskamp. Vi er mer opptatt av at sykepleierne ikke skal bli syke i jobben sin. Det sykepleierne selv sier i undersøkelsen, at de trenger for å bli i jobben, er først og fremst mer tid, økt bemanning og mer kompetanse. Men ja, folk blir fristet av bedre lønns- og arbeidsvilkår andre steder, sier hun.

Mari Glittum jobber nå et annet sted som sykepleier.

Sykepleier Mari Glittum husker selv ganger hun syntes det var utrygt for pasientene hennes.

– Jeg måtte flere ganger si til pasienter at «jeg er fersk, jeg vet ikke svaret på dette». Jeg følte meg veldig alene da. Det beste jeg kunne gjøre da, var å være åpen og trygge dem så godt jeg kunne, sier hun.

I dag jobber Glittum på det lokale sykehjemmet. Der trives hun godt. Arbeidshverdagen er fremdeles hektisk, men mer forutsigbar. Hun forteller at hun har det mye bedre med seg selv nå.

– Det viser seg at det går an å være sykepleier og ha et liv ved siden av jobb, sier hun.

Les også

  1. Kjerkols nyttårsdrøm: Flere sykepleiere

  2. To ganger ble sykepleieren angrepet av samme pasient. På jobb og i fritiden. Begge sakene ble henlagt av politiet.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Arbeidsliv
  3. Bemanning
  4. Koronaviruset
  5. Sykepleie