Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier opp sin stilling

Stortingsdirektøren går på dagen: – Svært krevende saker over lang tid setter spor, sier hun i en pressemelding.

Marianne Andreassen går av som stortingsdirektør. Hun begrunner det med at Stortinget har vedtatt et overtredelsesgebyr fra Datatilsynet, men erkjenner at avsløringene om politikernes goder har vært krevende.

Marianne Andreassen ble ansatt som stortingsdirektør våren 2018. Nå har hun sagt opp sin stilling. Det kommer frem i en pressemelding om at Stortingets administrasjon vedtar et overtredelsesgebyr fra Datatilsynet på 2 millioner kroner.

– Jeg har kommet til at jeg ønsker å ta ansvar ved å si opp min stilling, sier hun i pressemeldingen.

Samtidig legger hun ikke skjul på at også andre saker har vært en del av vurderingen. Det siste året har Aftenposten og andre medier hatt en rekke avsløringer om politikernes pendlerboliger og andre goder. Som øverste leder av administrasjonen på Stortinget har Andreassen i disse sakene fått til dels sterk kritikk fra flere hold.

– Høy arbeidsbelastning og svært krevende saker over lang tid setter spor. Jeg har også av den grunn kommet til at en annen nå må ta dette videre, sier hun.

Går på dagen - slipper ryddejobben

Det pågår en storstilt ryddejobb i administrasjonen etter avsløringene om politikernes goder. Den jobben har Andreassen bedt om å få slippe.

I pressemeldingen står det at hun har bedt om å bli fritatt fra arbeidsplikt i oppsigelsesperioden. Presidentskapet har innvilget dette, opplyser stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i en e-post.

Det betyr at Andreassen går på dagen. Assisterende direktør Kyrre Grimstad vil fungere som direktør inntil videre.

– Stortinget er midt i en oppryddingsprosess for å styrke tilliten til Stortinget. Dette arbeidet vil holde fremdriften. Det vil nå også iverksettes en prosess for å ansette ny stortingsdirektør, sier Gharahkhani.

Stortingspresident Masud Gharahkhani og Marianne Andreassen sto i front for ryddejobben som nå pågår på Stortinget. Nå må presidenten finne en ny direktør.

Fikk åpen kritikk forrige uke

Senest forrige uke rettet SV åpen kritikk mot Andreassen. SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er blant politikerne som har fått varsel om skattekrav etter å ha hatt pendlerbolig. Han mener han har fått feil informasjon fra administrasjonen og ville ikke si om han hadde tillit til Andreassen.

– Det å rydde opp i feil, og at alle tar ansvar for feil, det er det som kommer til å avgjøre tilliten for alle. Så «the jury is out», sa Fylkesnes.

Andreassen nevner ikke dette i pressemeldingen, men sier hun har vært motivert til å ta sin del av ansvaret og ryddejobben rundt politikernes ordninger. Hun har likevel kommet til at en annen må ta dette videre.

– Jeg er sikker på at Stortinget vil komme styrket ut av de ulike prosessene som nå pågår. Det har vært helt nødvendig å sette i gang en helhetlig gjennomgang av representantenes ordninger for å sikre at de har høy legitimitet.

Aftenposten har bedt om intervju med Andreassen, men har foreløpig ikke fått svar. I pressemeldingen sier Andreassen at hun har hatt fire fantastiske år som direktør.

– Men det har som kjent vært mange krevende saker underveis. Juks med reiseregninger, flere IT-angrep og det siste året en vedvarende negativ medieoppmerksomhet rettet mot representantenes ordninger og administrasjonens forvaltning av disse.

Ikke fornøyd med forklaring

Den aktuelle saken nå handler om et datainnbrudd på Stortinget høsten 2020. Datatilsynet har refset Stortinget for manglende sikkerhetsnivå etter denne hackingen.

– Vår konklusjon er at stortingsadministrasjonen ikke gjennomførte egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, sier konstituert direktør Janne Stang Dahl i Datatilsynet.

Stortinget har vedgått at det kunne vært bedre, men forsvarte seg slik:

  • Oppfølgingen var preget av pandemi og nedstengning og deretter avvikling av ferie.
  • Stortingets direktør kan ikke instruere politikerne og deres ansatte.

Datatilsynet var ikke fornøyd med forklaringene.

– Etter en samlet vurdering kan vi likevel ikke se at merknadene har vesentlig betydning for spørsmålet om hvorvidt vi skal gi gebyr eller størrelsen på dette, sier Dahl i en uttalelse.

Saken oppdateres.