Regjeringen foreslår at enslige barn fra Ukraina skal kunne bo i familier. Men forslaget får kritikk.

Regjeringen foreslår et nytt botilbud for barn som kommer alene fra Ukraina: Hos familier i private hjem.

Ukrainske flyktninger som kommer til Norge registreres på nasjonalt ankomstsenter på Råde. Her fra lekerommet for barna som kommer til senteret.

Det er kommet 82 enslige mindreårige fra Ukraina under 15 år hittil i år, ifølge foreløpige tall fra Utlendingsdirektoratet. I tillegg er det kommet 129 unge mellom 15 og 18 år.

Etter dagens lov skal enslige mindreårige under 15 år tilbys plass i et omsorgssenter. Disse har Bufetat region øst ansvaret for.

Les hele saken med abonnement