Studenter varslet om uforsvarlig eldrepleie. Nå risikerer firmaet å miste kontrakten.

Studenter varslet at en hjemmesykepleier stelte sår og vasket bort avføring med samme vann. Dette svarer Attendo på kritikken.

Her er utdrag fra studentenes rapport.

To sykepleiestudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus reagerte kraftig på behandlingen en eldre kvinne fikk av Attendo hjemmetjeneste i Alna bydel der de hadde praksis.

De varslet blant annet om at samme vaskevann ble brukt til avføring og sårstell, og at håndhygienen var under enhver kritikk. Høyskolen meldte saken inn til Fylkesmannen, som opprettet tilsynssak.

Kan miste kontrakten

Attendo er et privat firma som i Norge driver hjemmetjeneste og sykehjem.

Helseetaten i Oslo kommune har sendt brev til Attendo om at de vil foreta en egen vurdering av saken, som «vil kunne få følger for Attendos kontrakt med Oslo kommune».

De skriver at de «oppfatter varselet som et avvik og mulig brudd på kontrakten».

Slik svarer Attendo hjemmetjeneste Helseetaten

Studentene: Samme vaskevann ble brukt til avføring og sårstell

Attendo: «Sett i etterkant kunne det vært brukt olje for å fjerne de siste avføringsrestene (i såret) istedenfor lunkent såpevann, men dette var dessverre ikke tilgjengelig hos bruker. Det viktige her er at det ble fjernet enorme mengder bakterier fra såret ved å skylle og tørke og at eventuelle enkeltbakterier fra såpevann blir helt marginalt i sammenheng.»

Studentene: Toalettpapir ble brukt til å tørke liggesår

Attendo: «Det kan diskuteres om det (toalettpapir) kan brukes til å fjerne overflødig væske i sluttfasen av såret, men det var det mest aktuelle engangsproduktet i denne situasjonen. Det er ikke kjent at nyfiber toalettpapir skal være en forurensende faktor i sårbehandling.»

Studentene: Åpne sår ble stelt mens pleieren hadde på seg giftering, men ikke hansker

Attendo: «Da bandasjen skulle festes med strips var det umulig å få av dekkepapiret med hansker på. Eneste mulighet var å ta hanskene av (..). Det er riktig at ... hadde på giftering. I smittevernrutinene står det at alle ringer skal være tatt av under rene prosedyrer, og rutiner har dermed ikke vært fulgt».

Studentene: Sykepleieren svarte på sms og tok bilder med mobilen underveis uten å gjennomføre ny håndhygiene

Attendo: «Det ble tatt bilde av den pålagte bandasjen slik at det kunne diskuteres om dette var en hensiktsmessig løsning.»

Studentene: Prøve for å sjekke infeksjon ble aldri sendt videre

Attendo: CRP-utstyret var «ikke foreskrevet av lege, men en øvelse hjemmetjenesten selv ønsket for å få testet utstyret.» Det ble aldri noe resultat av prøven. «Det er mistanke om at den ble kjølt ned for mye på vei fra bruker til hjemmetjenestens lokaler».

Studentene: Frykter at pasienten kan ha dødd av blodforgiftning

Attendo: «Både legevaktlege og brukers fastlege ble tilkalt de siste 10 dagene før ... døde, for å vurdere behandling.» Pasienten «ønsket ikke sykehusbehandling og det var ikke snakk om tvangsinnleggelse.»

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen ser svært alvorlig på påstandene som har kommet frem.

Offentliggjør dokumentene i saken

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen har besluttet å offentliggjøre dokumentene i saken.

– Det tar lang tid før saken blir ferdigbehandlet hos Fylkesmannen, derfor er det viktig at Oslos innbyggere i mellomtiden får informasjon om hvilket firma og hvilken bydel dette gjelder, sier hun.

Byråden presiserer at det også ville vært tilfelle, dersom det var en offentlig aktør.

– Alle skal være trygge på at tjenestekvalitet og varslingsprosesser håndteres på en skikkelig måte, sier hun.

Oppfordrer alle studenter til å varsle

Thorkildsen følger saken tett og har bedt Fylkesmannen om å prioritere den.

– Helseetaten skriver i sitt brev til Attendo at dette kan få følger for kontrakten med Oslo kommune. Kan du utdype det?

– Det er allerede firmaer som er tatt ut av tjeneste i Oslo på grunn av alvorlige forhold. Her vet vi ikke hva som har skjedd, men det er snakk om alvorlige påstander som det nå er opp til Fylkesmannen og Helseetaten å vurdere.

Byråden berømmer studentene og Høyskolen i Oslo som varslet i denne saken.

– Jeg vil oppfordre alle studenter i praksis til å varsle dersom de oppdager kritikkverdige forhold, sier hun.

  • Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener sykepleierstudentene beskriver livsfarlig og uforsvarlig behandling av eldre. Les mer her.

Mer kritikk mot Attendo

I fjor gikk fire ansatte i Attendos hjemmetjeneste ut i Fri fagbevegelse og varslet om brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene og at ufaglærte ble satt til å gjøre sykepleieroppgaver som sårstell og legemiddelhåndtering uten opplæring.

Det ble også da opprettet tilsynssak, og helseetaten fant at ansatte i Attendo jobbet ulovlig mye overtid og at ufaglærte måtte utføre sykepleieoppgaver, skriver fagbladet.no.

Ifølge Fylkesmannen igangsatte Attendo hjemmesykepleie flere tiltak for å bedre situasjonen, slik at de ikke fant grunnlag for videre utredning.

– Ser alvorlig på saken

Geir Hansen, kommunikasjonsansvarlig i Attendo Norge, sier de ser alvorlig på saken.

– Vi ønsker åpenhet rundt vår kvalitet og en god avvikskultur. Varsling er en del av den. Men vi ønsker å vente på Fylkesmannens konklusjon før vi kommenterer ytterligere, sier han.

– Helseetaten varsler i et brev til dere at dette vil kunne få konsekvenser for Attendos kontrakt med Oslo kommune. Har dere noen kommentar til det?

– Helseetaten har fått vår orientering og uttrykker tillit til oss, samtidig som de avventer Fylkesmannens behandling.

– I fjor gikk flere av deres ansatte ut og varslet om brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene og at ansatte ble satt til å gjøre oppgaver de ikke var trent til. Hva har dere gjort i etterkant av denne varslingen?

– Fri Fagbevegelses ulike oppslag samsvarer dårlig med det Arbeidstilsynet, Fylkesmannen og Helseetaten til slutt konkluderte med. Avvik fra den gang er lukket. Vi har ingen ytterligere kommentarer til dette.

Attendo er også involvert i en annen tilsynssak etter at en sønn skrev en kronikk i Aftenposten om at hans mor ble neddopet på Paulus sykehjem.

– Vi har selv bedt Fylkesmannen granske oss i forbindelse med påstandene i det nylige leserinnlegget om Paulus Sykehjem, sier Geir Hansen.