Filmer med mobilen i stedet for å hjelpe til på skadestedet

Ambulansearbeidere hindres stadig oftere av tilskuere som fotograferer ulykker og sprer disse i sosiale medier.

Da denne lastebilen og bussen kolliderte i Oslo, ble en kvinne sittende fastklemt. Publikum tok bilder i stedet for å hjelpe til.

Dette viser en spørreundersøkelse blant 160 ambulansearbeidere i Østfold. Problemet oppleves som økende.

– Det finnes flere eksempler på at folk er mer opptatt av å filme enn å hjelpe til. Vi opplever også at de står i veien og gjør det vanskelig for oss å jobbe i fred, sier Marius Bjørndalen, tillitsvalgt i Fagforbundet for ambulansetjenesten ved Sykehuset Østfold, til Fredriksstad Blad.

Han tror ny teknologi og sosiale medier som Snapchat har gjort folk mer opptatt av oppmerksomhet.

– Respekten for personvernet er i ferd med å viskes ut. Utviklingen er bekymringsfull, spesielt siden vi vet at underrapporteringen er stor, mener han.

Sverige strammer inn

1. januar fikk Sverige en ny lov mot ulovlig integritetsinntrengning. Det kan bety at det blir straffbart å dele foto og film fra ulykkessteder, et forbud ambulansepersonell i Sverige tar imot med glede, melder SVT.

– Det er nå en risiko for at de som sprer slike bilder kan bli tiltalt og straffet. Dette er ikke et rent fotoforbud, men et steg i riktig retning. Det er slik vi tolker den nye loven, sier leder Gordon Grattidge i det svenske ambulanseforbundet til SVT.

Loven kom for å demme opp mot såkalt «hevnporno», publisering av intime bilder ofte i den hensikt å ta hevne seg eller krenke andre.

2. januar i år ble 40 som brukte mobiltelefoner til å ta bilder av ulykkestoget på Storebæltsbroen, bøtelagt.

Forstyrres på jobb

Ambulansearbeiderne sier at de ofte blir forstyrret når de skal utføre oppdrag og behandler pasienter.

Dette er fordi tilskuere filmer og tar bilder av situasjonen mens ambulansearbeiderne prøver å gjøre jobben sin.

– 55 prosent opplever at de blir filmet eller avlyttet mens de er på jobb. Tar vi med en venn av den som er skadet i ambulansen, er det ikke sjelden at vi må gripe inn for å hindre at bilder spres på sosiale medier. Jeg er forundret over hva som skjer i hodet på folk, sier Bjørndalen.

Han tror terskelen for å dele er blitt lavere, samt at behovet for oppmerksomhet har økt. Og med dette mener han respekten for personvernet er i ferd med å viskes ut.

Ambulansepilot kritisk

Geir Arne Mathisen er luftambulansepilot, og han kritiserer fotografering på ulykkessteder sterkt i et intervju på Norsk Luftambulanses nettsider.

– Det å fråtse i, og ta bilder av, ulykkessituasjoner er i beste fall helt uetisk. Det viser fullstendig mangel folkeskikk og høflighet. Dette er personer på det mest sårbare i livet. Det gjelder den skadede, men også de pårørende rundt. Det å ta bilder i slike situasjoner syns jeg veldig lite om, sier Mathisen.

Undersøkelsen i Østfold viser at 76 prosent av de spurte er blitt utsatt for vold eller trusler de siste 12 månedene.

Ti prosent svarer også at de er redde på jobb minst en gang i måneden.