Norge

Rombarn holdes hjemme fra skolen etter drapsforsøk

Osloskolens romlos, Randi Bakke forsøker å bygge tillit med romfamiliene slik at barna får skolegang.

Drapsforsøkene i rommiljøet denne uken har gjort at noen rombarn blir holdt hjemme fra Sinsen skole av frykt for represalier. Men takket være romlos Randi Bakke er de oftere på skolen enn før.

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

I fjor var det gjennomsnittlige fraværet for rombarn i Oslo-skolen 54 dager, nesten en tredjedel av skoleåret.

— Å sørge for at rombarn får skolegang er noe av det viktigste tiltaket man kan gjøre for rom-befolkningen i Oslo, mener fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap), som har ansvar for handlingsplanen og tiltakspakken for romfolk.

Flere rombarn har vært borte fra skolen etter drapsforsøket på René «Roma» Karoli og hans sønn Nove Kaikoni (23) på Torshov Bingo i Oslo mandag.

Les også

- Rom-miljøet mangler en ledelse

Frykter represalier

-Jeg kan bekrefte at noen foresatte har holdt barn hjemme av frykt for represalier, selv om de ikke er direkte involvert i konflikten, sier rektor på Sinsen skole, Jan Petter Braathen.

Skolen har dobbelt så mange rombarn som andre skoler i Oslo.

I forrige skoleår var rombarna i den offentlige Oslo-skolen borte 54 skoledager i gjennomsnitt, nesten en tredjedel av skoleåret. Siden 2004 har rundt 30 rom-foreldre blitt politianmeldt fordi barna har hatt ugyldig fravær på skolen.

Romlos gir trygghet

Oslos eneste «romlos» jobber på Sinsen skole, lønnes av staten og tar seg av kontakten med 13 rombarn og deres foreldre. Prøveprosjektet har pågått siden skolestart i fjor.

— Jeg synes det har blitt en forandring til det bedre etter at jeg startet, med mindre fravær blant barna på skolen. Men det er for tidlig å evaluere dette prosjektet, som skal vare ut 2013, sier romlos Randi Bakke forsiktig.

Mye av jobben hun gjør handler om å bygge tillit med romfamiliene som sogner til skolen. Og det synes hun at hun har oppnådd:

— Barna føler en trygghet ved at jeg er her og tar imot dem hver dag, følger dem opp i klasserommet og har nær kontakt med foreldrene, forteller hun.

Hun kan også bistå andre skoler som har elever med rom-bakgrunn, om de tar kontakt.

Mange av barna er redde for å være ute og bli sett. Randi Bakke, romlos

Redde barn

Det har vært en spesiell tid for barna etter voldsepisodene i rommiljøet denne uken.

— De synes det er skremmende. Dette føles nært for dem, og mange er redde for å være ute og bli sett, sier Bakke.

- Hvor lett er det å få barna til å gå på skolen hver dag?

— Det varierer familiene imellom. Vi har mye telefonisk kontakt med foreldre, noen daglig. Vi gjør dem oppmerksom på at vi ser stor fremgang når barna går regelmessig på skolen, og at de faller tilbake faglig når de ikke er her.

Foreldrene samarbeider

Rektor Jan Petter Braathen synes rom-foreldrene viser forståelse for at barna må gå på skolen slik at de kan få en sjanse til å velge et annet liv enn foreldrene.

— Vi opplever at samarbeidet er godt, har inntrykk av at de vil sine barn vel og forstår at skole er viktig, sier han.

— Men det er viktig å være tålmodig, storsamfunnet må ta inn over seg at dette tar litt tid. Det vil være positivt om Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet vil vurdere å forlenge prosjektet, legger han til.

Nå står våren og romfolks tradisjonelle reisetid for døren.

- Kommer de til å være her skoleåret ut?

— Det vet vi ikke – men vi gjør ikke noe unntak for romfolk, fraværsreglene er klare. Det er min jobb som rektor å følge norsk opplæringslov, understreker Braathen.

-Overstiger fraværet gjeldende regler, er det min plikt å rapportere det, og opp til Utdanningsetaten å ta stilling til om foreldrene skal politianmeldes.

Les mer om

  1. Romfolket
  2. Skolestart
  3. Oslo
  4. Integrering