Norge

Nå skal de første IS-dømte tilbake til samfunnet. Kommunene er ikke klare, mener forsker.

De små kommunene er ikke godt nok forberedt til å følge opp terrordømte etter soning, mener forsker. Ifølge en tysk undersøkelse beholdt nesten halvparten av de hjemvendte fremmedkrigerne radikale synspunkter.

  • Inger Lise Hammerstrøm
    Journalist

Saken er oppdatert: Aftenposten opplyste tidligere at 30 personer har returnert fra Syria eller Irak, og at 20 av dem ikke er straffedømte. Det riktige tallet er 40 returnerte.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding