Norge

Jagland eller Kullmann Five? Idag faller avgjørelsen

Hvem som blir leder av Nobelkomiteen, avgjøres på et møte med de fem medlemmene tirsdag.

  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Ingen av medlemmene av Nobelkomiteen har ønsket å si noe om ledervalget på forhånd.

Om Thorbjørn Jagland gjenvelges, eller om han erstattes av for eksempel Kaci Kullmann Five, blir først klart på møtet som startet klokken 9 tirsdag.

Det er ikke lagt opp til pressekonferanse, men resultatet av valget kan bli kunngjort påNobelinstituttets hjemmesider i løpet av formiddagstimene.

Trolig vil den nye lederen møte mediene etter at møtet er avsluttet, antagelig ved 14-tiden.

Komiteen skal, i tillegg til å konstituere seg, starte gjennomgangen av de mange kandidatene til årets fredspris. Det er først etter dette møtet vi får vite hvor mange som er nominert. Hvilke de er, offentliggjør ikke komiteen, men en rekke forslagsstillere offentliggjør dette.

Bak lukkede dører her på Nobelinstituttet skal ledervalget avgjøres i morgentimene tirsdag.

Ekstremt hemmelighold

Nobelkomiteen er kjent for ekstremt hemmelighold. Hva som skjer bak de tunge dørene og rundt det ovale bordet, offentliggjøres først etter 50 år. Lekkasjer fra komiteens møter er sjelden vare.

Valgresultatet avgjør

Valget i fjor høst gjorde at komiteens flertall gikk fra rødgrønt til blåblått. Dermed er det i utgangspunktet klart at lederen Thorbjørn Jagland kan bli skiftet ut. Men et skifte av leder kan tolkes som en politisering av komiteen, fordi det er tradisjon for at en leder gjenvelges selv når flertallet i komiteen skifter.

Lederen velges for ett år. Det er slik at komiteen alltid konstitueres ved sitt første møte hvert år.

Det har knapt skjedd tidligere at valget av leder i Nobelkomiteen har fått så mye oppmerksomhet som nå.

Kontroversiell leder

Jagland har som leder frontet fredsprisen til den kinesiske opposisjonelle Liu Xiaobo. Men denne prisen var det enighet om i komiteen.

Skifte av leder kan bli tolket som å gi etter for press fra Kina. Få fredspriser har skadet forholdet mellom Norge og et annet land som prisen til Liu Xiaobo.

Men Jagland er også kontroversiell og hans rolle som leder av Europarådet og Nobelkomiteen har mange fremstilt som et problem. Men dette var man klar over da han ble valgt første gang. Han er gjenvalgt som leder fem ganger.

Frp blander seg

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har blandet seg direkte inn i valget. Partiets medlem av utenrikskomiteen på Stortinget, Kristian Nordheim, peker på det nyvalgte medlemmet Henrik Syse fra Høyre som et lederemne. Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sa til VG nylig at Syse og Kullmann Five kan bekle alle verv i komiteen, men at han ikke ville legge noen føringer på deres arbeid.

Utgangspunktet er klart. Det er Stortinget som oppnevner medlemmer av komiteen, men det er komiteen som velger sin leder og nestleder.

Disse sitter i komiteen

I tillegg til Jagland og Kullmann Five sitter Henrik Syse, tidligere stortingsrepresentant Inger-Marie Ytterhorn fra Frp og advokat og tidligere statssekretær Berit Reiss-Andersen, oppnevnt av Arbeiderpartiet, i komiteen.

Syse, som er valgt inn på Høyre-kvoten, overtar plassen til SV og bidrar til å tippe flertallet i komiteen over til blåblått.

I tillegg til disse fem møter den nye sekretæren, Olav Njølstad som til daglig er direktør ved Nobelinstituttet. Dette blir hans første møte med komiteen.

Les også

  1. Pengene kan havne hos radikale islamister

  2. Mange norske forslag til Nobels fredspris

  3. Kastes Jagland?

Valget på tirsdagens møte står trolig mellom gjenvalg av Thorbjørn Jagland eller opprykk for nestleder Kaci Kullmann Five.